Zaznacz stronę

Diagnostyka systemów rekuperacji z wykorzystaniem anemometru

Anemometr

Rekuperacja to wentylacja mechaniczna – czyli wymuszająca przepływ powietrza – umożliwiająca odzysk energii cieplnej z powietrza wywiewanego i ogrzewanie nim powietrza wtłaczanego do pomieszczeń. Skuteczność jej działania warunkowana jest wieloma aspektami – między innymi spełnianiem odpowiednich parametrów technicznych.

Czy diagnostyka systemu rekuperacji jest niezbędna?

Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Diagnozowanie systemu – sprawdzenie parametrów działania rekuperacji – powinno wykonywać się zaraz po jej założeniu i uruchomieniu – podczas odbioru instalacji lub obiektu – oraz podczas okresowej diagnostyki rekuperacji, która wymagana jest przepisami prawa oraz zaleceniami gwarancyjnymi producentów systemów rekuperacji. Diagnostyka ma bowiem na celu wychwycenie nieprawidłowości w przepływie powietrza, a także wyregulowanie pracy systemu rekuperacji tak, by zapewniała ona optymalną cyrkulację powietrza, odpowiednią wilgotność w mieszkaniu i maksymalny odzysk ciepła. 

Jak wykonuje się diagnostykę rekuperacji?

Diagnostyka rekuperacji wykonywana powinna być przez wykwalifikowanego fachowca z użyciem profesjonalnej, certyfikowanej aparatury. Najważniejszym elementem badania jest pomiar przepływu powietrza – a dokładnie jego szybkości – w kanałach wentylacyjnych. Urządzeniem, które umożliwia szybkie i precyzyjne wskazanie dokładnego pomiaru oraz regulację całego systemu rekuperacji jest anemometr. Anemometr do wentylacji może mieć formę urządzenia ręcznego – którym operować będzie diagnosta podczas serwisu, w bardziej zaawansowanych systemach – automatyczne  anemometry montowane są jako stałe elementy instalacji. 

Rodzaje anemometrów – które badanie będzie najdokładniejsze?

W zależności od rodzaju urządzenia, możliwe jest dokonanie mniej lub bardziej dokładnego  badania prędkości i wydatku powietrza w rekuperacji w domu. Anemometr do wentylacji mechanicznej  może mieć formę:

  •  anemometru wiatraczkowego (anemometr skrzydełkowy) – najbardziej popularnego urządzenia ręcznego, z możliwością pomiaru dokładnego wydatku na całej średnicy kratki wentylacyjnej lub anemostatu lub zastosowania specjalnej sondy do miejsc trudno dostępnych – jego działanie opiera się na odczycie prędkości poruszania się wiatraczka o danej średnicy pod wpływem ruchu powietrza z wentylacji,
  • anemometru cieplno – oporowego – za pomocą którego możliwe jest wskazanie nie tylko prędkości powietrza, ale także jego temperatury – co jest niezwykle ważne w przypadku diagnozowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • anemometru ciśnieniowego – tzw. rurki Pitota – wykorzystującej różnicę ciśnień w płynie zamieszczonym w rurce lub
  • anemometru dźwiękowego lub ultradźwiękowego – anemometr cyfrowy, który mierzy przepływ dzięki analizie drogi przebytej przez impulsy przesyłane z nadajnika do odbiornika.

Jak prędkość przepływu powietrza warunkuje jego jakość w obiekcie?

Brak odpowiedniego wyregulowania systemu rekuperacji na wstępie lub powstanie nieprawidłowości w przepływie powietrza podczas eksploatacji instalacji, może znacząco wpływać na komfort przebywania w pomieszczeniach wentylowanych i oddziaływać na odzysk ciepła w obiekcie. Prędkość przepływu powietrza jest bowiem czynnikiem powodującym powstawanie nadciśnienia lub podciśnienia w budynku. Oba te zjawiska niekorzystnie wpływają na stan filtrów w rekuperatorze. Podciśnienie powoduje zmniejszenie skuteczności ogrzewania i dostawanie się do systemu nieprzefiltrowanego powietrza – będzie ono bowiem wtłaczane do instalacji przez wszelkie nieszczelności. Skutkiem nadciśnienia w rekuperacji będzie natomiast zmniejszenie ilości ciepła przepływającego przez rekuperator i zwiększona, bezpowrotna utrata ciepła przez nieszczelności systemu. 

Jak zapewnić wiarygodność i dokładność pomiarów?

Aby zapewnić maksymalna dokładność pomiaru, niezbędne jest dopasowanie anemometru do warunków, w jakich będzie on użytkowany.  W przypadku dokonywania pomiarów w miejscach trudno dostępnych, dużych systemach transportu powietrza – konieczne będzie zastosowanie dedykowanych akcesoriów.  Urządzenie zawsze  powinno być odpowiednio skalibrowane, posiadać niezbędne certyfikaty, a pomiar dokonywany zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu.

Zachowanie optymalnego przepływu powietrza w wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła gwarantuje opłacalność inwestycji oraz zawsze wysoką jakość powietrza, jakie znajduje się w obiekcie.