Zaznacz stronę

Gdzie należy zamontować czerpnię, a gdzie wyrzutnię powietrza?

Czerpnia

Czerpnie i wyrzutnie powietrza to istotne i nieodłączne elementy systemów wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i rekuperacji. Cały system dba o stałą cyrkulację i odpowiednią jakość powietrza. Dlatego, aby układ działał sprawnie, konieczne jest odpowiednie zamontowanie czerpni oraz wyrzutni powietrza. W dzisiejszym artykule opisujemy zasady, a także odpowiednie praktyki, które pozwolą na odpowiednią instalację tych elementów. Dzięki temu wentylacja będzie działać wydajnie i prawidłowo oraz zgodnie z przepisami
prawa.

Czerpnia i wyrzutnia powietrza – co to jest?

Czerpnia to początkowy element instalacji wentylacyjnej, w którym powietrze zewnętrzne jest pobierane z atmosfery do instalacji w celu jego obróbki.

Zaś wyrzutnia powietrza to końcowy element instalacji, której zadaniem jest wyrzucanie pobieranego z zewnątrz budynku zużytego powietrza do atmosfery.

Zasady umiejscowienia czerpni powietrza

Zasady montażu i umiejscowienia czerpni powietrza regulowane są prawnie i wynikają bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022 r. Według tego konieczne jest zabezpieczenie czerpni powietrza przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych. Co za tym idzie, muszą być chronione przed silnymi opadami deszczu czy śniegu oraz przed silnym wiatrem. Równie istotna jest lokalizacja tego elementu. Zgodnie z wytycznymi czerpnia powietrza powinna znajdować się w takim miejscu, gdzie będzie w stanie pobierać możliwie najczystsze i najchłodniejsze powietrze. Czerpnia nie może zostać zainstalowana w przestrzeni, w której mogłaby zasysać powietrze, które wydostaje się z wyrzutni lub komina.

Czerpnia może być zamontowana na ścianie budynku, jednak należy pamiętać o zachowaniu pewnych wytycznych. Odległość tego elementu w rzucie poziomym od ruchliwych ulic oraz parkingów, nie może być mniejsza niż 8 metrów. To samo tyczy się posesji, na których składowane są odpady stałe, wywiewki kanalizacyjne lub inne czynniki, które mogą potencjalnie zanieczyszczać powietrze. W niektórych przypadkach umiejscowienie czerpni w taki sposób jest niemożliwe – wówczas należy umiejscowić ją w najwyższym możliwym miejscu. W innych przypadkach dolna krawędź otworu wlotowego nie może znajdować się w mniejszej odległości od poziomu terenu niż 2m.

Alternatywą może okazać się montaż czerpni na dachu budynku. Jednak, jeśli wybierzemy ten wariant, to musimy pamiętać, aby dolna krawędź otworu czerpni dachowej znajdowała się przynajmniej 0,4 m ponad poziomem powierzchni, na której zostanie zamontowana. Drugim wymogiem jest zachowanie odległości co najmniej 6 metrów od wywiewek kanalizacyjnych.

Zasady instalacji wyrzutni powietrza

Zasady instalacji wyrzutni powietrza są bardzo zbliżone do wymagań stawianych czerpni. Również w tym przypadku niezbędne będzie zabezpieczenie tego elementu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Musi być ona zamontowana w takim miejscu, aby móc odprowadzać wywiewane powietrze w sposób, który nie będzie zagrażał bezpieczeństwu mieszkańców danego obiektu, jak również ludzi zamieszkujących najbliższe otoczenie. Co ważne odnotowania – powietrze wydostające się z wyrzutni nie może mieć negatywnego wpływu na sam budynek.

Miejscem, w którym zazwyczaj montuje się wyrzutnie powietrza, jest dach budynku. W tym przypadku jej dolna krawędź powinna znajdować się minimum 0,4 m powyżej powierzchni. Mniej popularnym rozwiązaniem, ale również wykorzystywanym, jest instalowanie wyrzutni na ścianie budynku. Mała popularność tego rozwiązania wynika z wielu szczegółowych warunków, które należy spełnić. Są nimi:

  • odpowiednia jakość powietrza,
  • zachowanie odległości minimum 10 m od ściany sąsiedniego budynku,
  • montaż wyrzutni w odległości minimum 3 m w pionie i 2 m w poziomie od okien, które znajdują się na tej samej ścianie,
  • montaż wyrzutni w odległości 1,5 m od czerpni powietrza, która znajduje się na tej samej ścianie.

Trzecią opcją jest montaż wyrzutni powietrza na poziomie terenu, jednak takie rozwiązanie jest możliwe tylko po udzieleniu zgody przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. On na podstawie charakterystyki obiektu i jego otoczenia określa dodatkowe warunki, które należy spełnić.