Zaznacz stronę

Jakie zadania pełni izolacja przeciwkondensacyjna?

Izolacja rur

Izolacja przeciwkondensacyjna jest jedną z dostępnych form izolacji. Jest stosowana w celu zabezpieczenia instalacji przed skraplaniem pary wodnej. Pozwala tym samym uniknąć wielu poważnych konsekwencji. Poznaj zalety tego rozwiązania oraz zasady, których należy się trzymać przy jego montażu. 

Czym jest izolacja przeciwkondensacyjna?

Izolacja przeciwkondensacyjna ma za zadanie chronić kanały wentylacyjne przed skraplaniem się pary wodnej. Zapewnia szczelne odgrodzenie zimnej powierzchni przewodu od otoczenia, tak, by temperatura powierzchni izolacji była wyższa od temperatury punktu rosy.

Ta metoda izolacji cieszy się dużą popularnością i skutecznym działaniem. Skraplanie wody jest niebezpiecznym zjawiskiem, które w znacznym stopniu wpływa na działanie instalacji, a nawet i zdrowie użytkowników. 

Zapobieganie kondensacji pary wodnej jest szczególnie istotne w przypadku:

  • przewodów z ciepłym medium w pomieszczeniu nieogrzewanym – mowa tu m.in. o kanałach wentylacyjnych powietrza wlotowego,
  • przewodów z zimnym medium w pomieszczeniu ciepłym – mowa tu przede wszystkim o przewodach klimatyzacyjnych.

Aby izolacja przeciwkondensacyjna spełniała swoją rolę, powinna spełniać następujące warunki:

  • szczelność – nie mogą pojawiać się nawet drobne czy punktowe nieszczelności,
  • ciągłość izolacji – nie należy zmieniać jej właściwości, brak uszkodzeń,
  • nieprzepuszczalność wody – może być zapewniona dzięki odpowiedniej strukturze materiału lub dzięki dodatkowej warstwie paroizolacji,
  • mała nasiąkliwość – nie może pochłaniać wody, powinna posiadać materiał o jak najniższej nasiąkliwości.

Izolacja przeciwkondensacyjna – zalety

Izolacja przeciwkondensacyjna posiada wiele zalet. Przede wszystkim chroni powierzchnie przed wilgocią, dzięki czemu znajduje zastosowanie nie tylko w przypadku kanałów wentylacyjnych, ale również dachów czy zbiorników.

Kanały wentylacyjne wykonywane są z metalowych elementów, które w kontakcie z wodą wchodzą w reakcję chemiczną oraz zaczynają korodować. Wraz z upływem czasu może to prowadzić do perforacji instalacji wentylacyjnej oraz niekontrolowanych strat energii. Izolacja przeciwkondensacyjna pozwala tego uniknąć.

Innym, niebezpiecznym zjawiskiem występującym w kanałach wentylacyjnych jest rozwój mikroorganizmów. Wysoki poziom wilgoci sprzyja powstawaniu pleśni i gromadzeniu się bakterii. Mikroorganizmy przedostają się do powietrza płynącego przez kanał i docierają tym samym do domowników. Może to prowadzić nawet do chorób czy nasilenia objawów alergii lub astmy.

Dodatkowo izolacja kondensacyjna pomaga chronić materiały budowlane i konstrukcje. Pozwala zapobiec szkodom strukturalnym i jest kluczowa dla utrzymania odpowiedniego poziomu higieny w takich branżach, jak medyczna, laboratoryjna czy spożywcza.

Izolacja przeciwkondensacyjna i jej instalacja 

Izolacja przeciwkondensacyjna wiąże się z wieloma korzyściami, jednak aby móc się nimi cieszyć, musisz zadbać o prawidłową instalację oraz dobór poszczególnych parametrów. Powinien uwzględniać przede wszystkim temperaturę płynącego w przewodzie medium, wilgotność względną, cechy materiału izolacyjnego oraz współczynnik przewodzenia ciepła.

Ogromne znaczenie ma również grubość izolacji. Uwagę należy zwrócić na rozkład temperatury w warstwie izolacji. Temperatura na powierzchni kanału powinna być dokładnie taka sama, jak temperatura otoczenia. Grubość izolacji przeciwkondensacyjnej dobiera się także biorąc pod uwagę zmienność warunków temperaturowo-wilgotnościowych. Mowa tu o warunkach zarówno w przewodzie, jak i otoczeniu. 

W przypadku klimatyzacji i wentylacji najczęściej wybieranym materiałem izolacyjnym jest wełna mineralna. Jest niepalna i ognioodporna, a dzięki niskiej zawartości chlorków dodatkowo zmniejsza ryzyko wystąpienia korozji pod izolacją. Alternatywnym rozwiązaniem jest elastyczny kauczuk syntetyczny, który świetnie znosi zmiany temperatur, a także poliuretan spieniony o niskim współczynniku przewodzenia ciepła. Coraz częściej stosuje się również i polietylen.