Zaznacz stronę

Jakość powietrza a jakość pracy – dlaczego warto zainwestować w rekuperację w firmie?

biuro

Sprawne i efektywne wykonywanie powierzonych zadań to klucz do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo wysokich zysków. Na ich realizację wpływa szereg czynników, wśród których jednym z ważniejszych jest jakość powietrza w pomieszczeniach firmowych. Jak system rekuperacji może przyczynić się do poprawy wydajności pracy i tym samym zwiększenia zysków firmy ?

Znaczenie jakości powietrza w firmie

Pomimo tego, że powietrze wokół nas jest niezauważalne, ma niebagatelny wpływ na funkcjonowanie naszych organizmów. Zarówno jego temperatura, jej wahania, odpowiednia wilgotność w mieszkaniu czy skład mieszanki powietrznej w domu– wszystko to oddziałuje na nasze samopoczucie, zdrowie, postrzeganie rzeczywistości wokół oraz nasze reakcje. Zapewnienie wysokiej jakości powietrza jest zatem koniecznym warunkiem do skutecznego wykorzystywania wiedzy i energii do pracy i rozwoju firmy. Jak pomaga w tym rekuperacja i dlaczego warto w nie zainwestować?

Rekuperacja = lepsza wydajność pracowników?

Rekuperacja jako system mechanicznej wentylacji zapewnia przede wszystkim stałą, niezależną od jakichkolwiek zewnętrznych czynników, cyrkulację powietrza. Usuwa zanieczyszczone, zawilgocone powietrze z nadmierną ilością dwutlenku węgla i drobnoustrojów przez rury wentylacyjne spiro, zastępując je powietrzem świeżym, wstępnie ogrzanym i pozbawionym zanieczyszczeń – dzięki systemowi filtracji.  To sprawia, że pracownicy w firmie oddychają zawsze czystym, wysokiej jakości powietrzem. Badania jednoznacznie wskazują na bezpośredni związek jakości powietrza z produktywnością przedsiębiorstwa. Powietrze z systemu rekuperacji – przefiltrowane i ogrzane-  sprzyja zachowaniu wysokiego poziomu energii i koncentracji u pracowników, a tym samym skutecznymu wypełnianiu obowiązków służbowych.

Rekuperacja = wzrost zadowolenia wśród pracowników?

Przebywanie w pomieszczeniach zapewniających komfort, w których:

  • nie występują zjawiska przeciągów – przez zastosowane różne rodzaje wymienników ciepła, wahań temperaturowych,
  • nie występują zawilgocenia, 
  • powietrze odznacza się stałym składem – przede wszystkim odpowiednim stopniem natlenienia, 

sprzyja dobrobytowi psychicznemu pracowników. Przefiltrowane powietrze zwiększa nie tylko poziom energii i koncentracji przy wykonywaniu zadań służbowych. Jak wskazują badania, sprawia, że pracownicy są zdecydowanie bardziej zadowoleni z pracy, chętniej do niej przychodzą, wracają do domów w zdecydowanie lepszej kondycji – mogą zatem efektywniej wypocząć i z nową energią powrócić do obowiązków służbowych.

Rekuperacja  = mniej zwolnień lekarskich?

Zastosowanie wysokiej jakości filtrów w rekuperatorze umożliwia usunięcie z powietrza szkodliwe cząsteczki, które mogą stanowić źródło problemów zdrowotnych pracowników. Przebywanie w miejscu zanieczyszczonym, ubogim w tlen – co zauważyć można w pomieszczeniach bardzo często skutkuje obniżonym samopoczuciem, bólami głowy, obniżonym poziomem odporności. W przypadku rekuperacji nie ma takiego zagrożenia. Oddychanie czystym powietrzem, brak szkodliwych substancji i drobnoustrojów chorobotwórczych sprawiają, że wśród pracowników nie dochodzi do częstych zachorowań, w szczególności na alergie czy choroby układu oddechowego. Rekuperacja, odfiltrowując zanieczyszczenia, dbając o nagrzanie wstępne powietrza przez różne rodzaje wymienników ciepła (a więc brak przeciągów) – zmniejsza zachorowalność pracowników i ilość zwolnień lekarskich – a tym samym zwiększa produktywność zespołu.

System rekuperacji jest skutecznym sposobem na zachowanie w firmie wysokiej jakości powietrza, które niezaprzeczalnie warunkuje efektywność pracy pracowników, a tym samym produktywność całego przedsiębiorstwa.