Zaznacz stronę

Kominek w domu. Projektowanie bezpieczniej instalacji wentylacyjnej.

Kominek

Wentylacja przy otwartym źródle ognia w domu to bezwzględny wymóg. Jeśli w planach mamy zatem ogrzewanie się w cieple domowego kominka, niezbędne będzie zapewnienie mu odpowiedniej wentylacji. Jak powinna wyglądać prawidłowa wentylacja kominka?

Wentylacja pomieszczenia z kominkiem – dlaczego jest tak ważna?

Wentylacja to system, który zapewnia nam nie tylko wymianę powietrza między pomieszczeniami zamkniętymi a otoczeniem. Jest również systemem oczyszczającym powietrze z ubocznych produktów spalania, które są szkodliwe i trujące dla organizmów żywych. W przypadku pomieszczeń z kominkiem, prawidłowa wentylacja nie tylko dba o usunięcie z otoczenia dymu – oprócz tego dba o doprowadzenie do paleniska odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnego do prawidłowego przebiegu procesu spalania. 

Kominek z otwartą komorą spalania a wentylacja grawitacyjna

Kominek z otwarta komorą spalania wymagać może doprowadzenia powietrza rzędu 200 do 1000 m3 na godzinę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, efekt ten musi być osiągnięty z użyciem wentylacji naturalnej (grawitacyjnej), nadciśnieniowej lub mechanicznej nawiewno – wywiewnej. W przypadku wentylacji grawitacyjnej, pomieszczenie z kominkiem musi posiadać dedykowany kanał wywiewny, którego wyprowadzenie musi znajdować się ponad dachem obiektu. Doprowadzenie natomiast powietrza, powinno znajdować się specjalnym, ocieplonym kanałem umieszczonym w podłodze. Średnica minimalna takiego kanału winna wynosić 160 mm – warto jest zainwestować w doposażenie go w przepustnicę, umożliwiającą zamkniecie wlotu kanału w okresie nieużytkowania kominka. Rozwiązaniem alternatywnym jest montaż nawiewników w oknach lub na ścianach pomieszczenia z kominkiem – tu wymagane jest, by ich wydajność wymiany powietrza przewyższała wymagania wentylacji.

Kominek z otwartą komorą spalania a wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna, czyli wentylacja wymuszająca obieg powietrza, w przypadku pomieszczeń z kominkiem otwartym, wymaga specjalnego ustawienia parametrów pracy. Zalecane jest, by wentylacja taka nawiewała do pomieszczenia z kominkiem więcej powietrza, niż optymalna ilość dla pomieszczenia o takiej samej kubaturze, nie wyposażonego w otwarte źródło ognia. Wytworzone w ten sposób nadciśnienie, uniemożliwi bowiem zassanie dymu z kominka do pomieszczenia. Warto pamiętać, iż przy wentylacji mechanicznej, niewskazany jest montaż nawiewników okiennych – powinny one być szczelne, by nie zaburzać pracy wentylacji.

Wentylacja z kominkiem z zamkniętą komorą spalania

W przypadku kominka zamkniętego, nie ma ograniczeń w zakresie sposobu wentylacji obiektu – z powodzeniem można zatem zamontować go w domu z wentylacją grawitacyjna i mechaniczną – nie będą one bowiem mieć wpływu na proces spalania. Wymagane jest zastosowanie kanałów doprowadzających powietrze do paleniska – najlepiej kanałem podpodłogowym ocieplonym – i, odrębnego wobec innych instalacji, kanału wentylacyjnego -odprowadzającego spaliny. W przypadku wentylacji mechanicznej, zalecane jest zastosowanie dodatkowego kanału wywiewnego – jako zabezpieczenie na wypadek postania nieszczelności i przedostawania się ubocznego produktu spalania 

Konsekwencje nieprawidłowości w projekcie wentylacji

Nieprawidłowo zaprojektowana wentylacja, która nie będzie w stanie doprowadzić do kominka odpowiedniej ilości powietrza, zniweczy nasze próby rozpalenia ognia, ponieważ nie zostanie wytworzony odpowiedni ciąg w kanale dymowym. To z kolei skutkować będzie nawracaniem dymu do wnętrza pomieszczenia, powodowane odwróceniem się kierunku przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym. Od prawidłowej wentylacji zależy jednak o wiele więcej – nasze zdrowie i życie. Nieprawidłowo zaprojektowana, niewydajna wentylacja może bowiem doprowadzić do spalania niepełnego, wskutek którego do atmosfery uwalniany zostaje trujący, śmiertelny czad. Warto zatem zadbać, by wentylacja domu wyposażonego w kominek była wykonana z wysokiej jakości materiałów, a jej zaprojektowanie i realizację przekazać w ręce profesjonalistów.