Zaznacz stronę

Kontrola wentylacji w mieszkaniu. Zasady przeprowadzania przeglądów wentylacji i klimatyzacji

Wentylacja

Wentylacja jest instalacją, która musi się znajdować w każdym obiekcie budowlanym. Podlega ona okresowym, wymaganym przez prawo przeglądom. Celem takich przeglądów jest utrzymanie jej we właściwym stanie, tak aby pozostała ona wydajna i sprawna. Od prawidłowego działania wentylacji zależy bezpieczeństwo, a czasami nawet życie mieszkańców czy ludzi korzystających z danego budynku. Jakie są zasady kontroli wentylacji w mieszkaniu? Sprawdź nasz najnowszy artykuł, aby dowiedzieć się wszystkiego co warto wiedzieć o przeglądach wentylacji.

Przegląd wentylacji – czym jest i na czym polega?

W trakcie kontroli wentylacji grawitacyjnej sprawdzana jest przede wszystkim drożność, bieg i szczelność kanałów wentylacyjnych. Wykonywana jest przy użyciu odpowiedniego sprzętu i fachowca, który przeczyści i udrożni kratki wentylacyjne i nawiewy.

Kontrola wentylacji hybrydowej wygląda niemalże identycznie, ale dodatkowo sprawdzana jest poprawność i sprawność działania nasady kominowej, stabilizatora wentylacji za kratką oraz nawietrzaków w zewnętrznych ścianach budynku. Kontrolowana również będzie instalacja elektryczna, która zasila elementy tego rodzaju wentylacji.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperatorem będzie wymagała najwięcej zabiegów. W ramach przeglądu sprawdzana będzie wydajność wentylacji mechanicznej, ilość wymienianego powietrza i ciąg we wszystkich kanałach. Sprawdzany będzie również stan techniczny anemostatów, czerpni i wyrzutni powietrza. Gdy zajdzie taka potrzeba czyszczone będą kanały wentylacyjne: mechaniczne lub chemiczne. Podczas przeglądu wentylacji na szczególną uwagę warto zwrócić na rekuperator, który ze względu na swoją budowę posiada części wymagające regularnej konserwacji i wymiany.

To jakie rekuperator posiada potrzeby konserwacyjne określa producent danego urządzenia, łącznie z okresami, po których należy takie prace przeprowadzić. W większości przypadków sprawdzeniu będą podlegały:

-wentylatory z silnikami,
-wymiennik, w szczególności obrotowy,
-filtry przy nawiewie i wywiewie,
-drożność instalacji odprowadzającej skropliny z rekuperatora,
-poprawność działania sterownika.

Jak często przeprowadzać kontrole wentylacji? Kto odpowiada za jej przegląd?

Kwestie okresowych kontroli stanu technicznego elementów budynków i budowli oraz instalacji normuje art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami).

Ten zapis prawny dotyczy również instalacji wentylacyjnej. Jednak tym normom podlega tylko okresowa kontrola wentylacji grawitacyjnej. Standardem powinny być coroczne przeglądy, najlepiej wczesną jesienią, przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Jednak, jeśli zauważymy niepokojące objawy niesprawnej wentylacji, wtedy kontrola powinna być wykonana wcześniej.

Sprawa ma się nieco inaczej w przypadku przeglądów wentylacji mechanicznej. Tych nie obejmuje art. 62, w którym mowa jest o kontrolach wentylacji grawitacyjnej, czyli naturalnej wymiany powietrza. Jak często zatem powinno się wykonywać przegląd rekuperacji? W tym przypadku warto sprawdzić dokumentację urządzeń, w których producenci konkretnych systemów zapisują zalecenia, do których warto się zastosować. Oczywiście nikt nie może zakazać częstszych kontroli lub weryfikacji jej działania w przypadku jakichkolwiek objawów nieprawidłowo działającej wentylacji.

Jeśli pragniemy, aby przegląd naszej wentylacji został przeprowadzony profesjonalnie, musimy mieć pewność, że zakończona ona będzie odpowiednim protokołem. Podpisana ona musi być przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami:

-mistrza w rzemiośle kominiarskim,
-osoby z uprawnieniami budowlanymi odpowiedniej specjalności,
-serwisanta, który reprezentuje firmę instalującą dany system wentylacji mechanicznej.