Zaznacz stronę

Pomiary wentylacji – zachowaj skuteczność wymiany powietrza

wilgoc w domu

Wentylacja ma za zadanie dostarczyć do naszych domów świeże powietrze, dbać o usunięcie drobnoustrojów i nadmiaru wilgoci. Niekiedy jednak – wskutek błędów projektowych, instalacyjnych lub braku odpowiedniej konserwacji – wentylacja może nie zapewniać odpowiednio efektywnej wymiany powietrza.

Wskazanie do wykonania pomiaru efektywności wymiany powietrza

System wentylacji jest ważny nie tylko z punktu widzenia komfortu użytkowników, ale również ich bezpieczeństwa. Okresowa kontrola instalacji jest niezbędna dla zachowanie jej drożności . Jest to w szczególności ważne przed rozpoczęciem sezonu grzewczego – nieskuteczna wentylacja może bowiem skutkować niedostateczna ilością tlenu dostarczanego do pieca lub komory spalania, co grozi powstawaniem niezwykle groźnego dla życia tlenku węgla.

Badanie skuteczności wentylacji jest niezbędne tak w domu, jak i w przedsiębiorstwach, które powinny dbać o odpowiednią jakość powietrza dla swoich pracowników i klientów. Dotyczy to zarówno małych firm, jak i dużych centrów handlowych, szpitali, restauracji, obiektów widowiskowo –rozrywkowych. Niezmiernie ważne jest wykonywanie okresowych pomiarów w przedsiębiorstwach narażonych na uszkodzenie systemu wentylacji lub jej niedrożność wskutek dużego zapylenia oraz w których – na skutek trwających procesów produkcyjnych – powstają szkodliwe pyły i opary.

Pomiar skuteczności wentylacji – na czym polega?

Podstawowa kontrola instalacji wentylacyjnej polega na wykonaniu pomiarów powietrza krążącego w systemie i wykonaniu niezbędnych regulacji. Pomiary dotyczą temperatury w odpowiednio dobranych punktach w obiekcie, ciśnienia w instalacji i przepływu powietrza. Pomiary wykonywane są za pomocą wysoce czułych, dostosowanych do parametrów mierzonych i elementów końcowych wentylacji urządzeń pomiarowych. Dzięki temu wartości odczytywane są dokładnie tam, gdzie powinny, są dokładne i wiarygodne.

Co wykorzystuje się do pomiaru wentylacji?

Wśród urządzeń pomiarowych wykorzystywanych do kontroli systemów wentylacyjnych, najpopularniejszymi są:
• manometry – urządzenia umożliwiające pomiar ciśnienia w odniesieniu do otoczenia, najczęściej stosuje się manometry elektroniczne, coraz rzadziej wykorzystywane są manometry mechaniczne;
• anemometry – badające prędkość przepływu powietrza, umożliwiają również określenie kierunku tego przepływu;
• termoanemometry – umożliwiające jednoczesny pomiar prędkości ruchu powietrza, jego kierunku i temperatury,
• balometry – dają możliwość określenia natężenia przepływu powietrza, głównie w kratkach wentylacyjnych i anemostatach;,
• mierniki dwutlenku węgla – wykorzystywane w pomiarach tlenku węgla i dwutlenku węgla,
• urządzenia wielofunkcyjne – umożliwiające jednoczesny pomiar kilku parametrów oraz – w zależności od skalibrowania – również innych gazów szkodliwych i
• mierniki poziomu hałasu.
Pomiary kontrolne zawsze zakończone są wydaniem protokołu pokontrolnego, w którym umieszczone są wszystkie odczyty urządzeń pomiarowych. Uprawniona do wykonania kontroli osoba wydaje również na nim pisemną informację o stanie systemu, w tym nieprawidłowościach, które powinny być podstawą podjęcia stosownych działań przez właściciela lub zarządcę nieruchomości, który otrzymuje jeden egzemplarz protokołu.

Obowiązek kontroli wentylacji

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego wentylacja powinna regularnie podlegać kontroli – pod względem jej stanu technicznego i drożności. Normy prawne nie regulują częstotliwości ich wykonywania, jednak w zakresie systemu wentylacji – obiekt powinien przejść jej kontrolę minimum raz w roku. Obowiązek ten dotyczy wszystkich elementów nieruchomości narażonych na oddziaływanie warunków atmosferycznych – corocznemu przeglądowi podlegają tak przewody wentylacyjne, jak i kominowe i gazowe.

Czym grozi zaniechanie kontroli?

Kontrola wentylacji ma na celu określenie skuteczności wymiany powietrza w obiekcie. Jeśli instalacja działa wadliwie zarówno użytkownicy, jak i budynek mogą ponieść negatywne tego konsekwencje. Nieprawidłowe parametry wentylacyjne prowadzą do gromadzenia się wilgoci, która osadza się na oknach, w łazience oraz wnika w ściany i meble, powodując ich pleśnienie i narost grzyba. Zawilgocone powietrze powoduje unoszenie się nieprzyjemnego zapachu stęchlizny. Długotrwałe przebywanie w „chorym domu” oddziałuje na ludzki organizm, wywołując bóle głowy, podrażnienia błon śluzowych, nawracające stany chorobowe górnych dróg oddechowych i alergie.
Pomiary wentylacji są bezinwazyjne, proste i szybkie. Dzięki ich wynikom otrzymuje się kompleksową diagnozę sprawności systemu wentylacji oraz lokalizacje miejsc, które powodują lub mogą powodować problemy. To z kolei daje możliwości szybkiego i skutecznego działania celem zachowania optymalnego poziomu wentylacji w obiekcie.