Zaznacz stronę

Program czyste powietrze a rekuperacja

program czyste powietrze a rekuperacja

Na systemy rekuperacji decyduje się coraz więcej osób. Jej montaż wymaga jednak nakładów finansowych. Niektórzy z nas mają jednak szansę na dofinansowanie tej inwestycji w ramach programu Czyste Powietrze. Co powinny wiedzieć o nim osoby, zainteresowane uzyskaniem finansowego wsparcia?

W jakim celu powstał program czyste powietrze?

Program Czyste powietrze jest programem rządowym, propagującym poprawę jakości powietrza w Polsce. Za jego złą jakość i pojawiający się zimą smog, w dużej mierze odpowiadają gospodarstwa domowe, ogrzewające domy starymi piecami. Często są one także nieocieplone, przez co rośnie ich zapotrzebowanie na ciepło, które szybko „ucieka”. To z kolei wymusza konieczność intensywniejszego ogrzewania, poprzez spalanie paliw, zanieczyszczających powietrze.

Program Czyste Powietrze zakłada więc dofinansowanie do wymiany starych kotłów i pieców oraz na termomodernizację budynków. Z programu można też uzyskać finansowe wsparcie na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, czyli na rekuperację. Dzięki dofinansowaniu nasza inwestycja zwróci się dużo szybciej.

Wymagania prawne odnoszące się do dofinansowanych zadań

Warunkiem uzyskania dofinansowania na rekuperację jest zakup i montaż takiego mechanizmu, który spełni wymogi zawarte w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 1254/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku a także w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 roku, który określa i ustanawia ramy etykietowania energetycznego i który uchyla dyrektywę 2010/30/UE (odnoszącą się do etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych, przeznaczonych do budynków mieszkalnych).

System rekuperacji, który chcemy zamontować w naszym domu korzystając z dofinansowania, musi cechować się klasą efektywności energetycznej minimum A – na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Montowane urządzenia muszą być też fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu i posiadać (jeśli jest to wymagane przepisami prawa) zgodność urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu. Montażu wentylacji mechanicznej (i nie tylko) musi dokonać podmiot, posiadający stosowne uprawnienia.

program czyste powietrze

Warunki przyznania dofinansowania rekuperacji dla nowo budowanych domów

Każdy właściciel nowo budowanego domu może ubiegać się o dotację do montażu rekuperacji. Musi jednak pamiętać o kilku warunkach. Mianowice:

  • ogrzewanie budynku musi spełniać warunki zawarte w regulaminie programu,
  • przegrody domu, drzwi oraz okna muszą spełniać warunki techniczne obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.

Osoba starająca się o dofinansowanie ma 30 miesięcy na spełnienie tych warunków – od dnia złożenia wniosku. Składamy go jednak dopiero po spełnieniu warunków technicznych, posiadając odbiór budowlany. O dofinansowanie nie można starać się, gdy budynek jest przed budową lub w trakcie.

W zależności od progów dochodowych, dostępne są natomiast dwa rodzaje maksymalnego dofinansowania: do 10 tyś. i d 5 tyś zł – o ile beneficjent koszty te będzie odliczać od podatku, korzystając z ulgi termo modernizacyjnej.

Rodzaj przedsięwzięć obejmujących montaż rekuperacji

Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła można wykonać podczas przedsięwzięcia, które obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła (i jego wymianę na źródło oparte na przykład na pracy pompy ciepła lub na kotłownię gazową) a także może być zrealizowany w ramach przedsięwzięcia, które nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe.

Do kogo kierowany jest program Czyste powietrze?

Program Czyste Powietrze w części pierwszej kierowany jest do tych osób, które są uprawnione do podstawowego poziomu dofinansowania. Są to osoby fizyczne (będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach lokali mieszkalnych z księgą wieczystą) o dochodzie nieprzekraczającym 100 tyś zł. Druga część programu kierowana jest natomiast do beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.