Zaznacz stronę

Rekuperacja Dofinansowanie, czyli program Czyste Powietrze w 2024 roku – zasady i zmiany

Rekuperacja jest inwestycją termomodernizacyjną – dlatego też z powodzeniem można liczyć na uwzględnienie jej w programie „Czyste powietrze” Od kwietnia 2024 roku dostępne będą nowe środki w ramach dofinansowania walki ze smogiem. Jakie zasady przyjmowania wniosków obowiązywać będą w 2024 roku? Na jakie zmiany należy się przyszykować w programie „Czyste powietrze 2024”?

Dofinansowanie do rekuperacji – o jakich kwotach mowa?

Jakie dofinansowanie uzyskać można w ramach programu „Czyste powietrze 2024”? Jest to zależne od rodzaju prac, jakie zostać mają wykonane w ramach termomodernizacji. Wentylacja w starym domu może zatem zostać zamieniona na rekuperację.  Uzyskanie dofinansowania do systemu rekuperacji możliwe jest w każdym z trzech wariantów dofinansowania dostępnego od 1 kwietnia 2024 roku:

  • dofinansowanie 35-66 tysięcy złotych – na kompleksową termomodernizację z  wymianą źródła ogrzewania nieruchomości i wody użytkowej, w ramach której możliwe jest również wykonanie systemu rekuperacji,
  • dofinansowanie 25-56 tysięcy złotych – na wymianę źródła ogrzewania nieruchomości i termomodernizację, obejmującą również zakup części rekuperacji, jak rury spiro do wentylacji, i montaż rekuperacji,
  • dofinansowanie 13-33 tysięcy złotych – nakierowane na termomodernizację z wyłączeniem źródeł ogrzewania – tak więc głównie na systemy wentylacji z odzyskiem ciepła.  

Kto może skorzystać z dofinansowania „Czyste powietrze 2024”?

Możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze 2024” dotyczy:

  • właścicieli domów jednorodzinnych,
  • współwłaścicieli domów jednorodzinnych,
  • właścicieli lub współwłaścicieli lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych.

Uzyskanie dofinansowania warunkowane jest posiadaniem wyodrębnionej księgi wieczystej – tak dla budynku, jak dla lokalu mieszkalnego. 

Dofinansowanie podwyższone – jak uzyskać dofinansowanie maksymalne?

Zwiększona kwota dofinansowania przeznaczona jest dla osób, które nie dysponują dużymi dochodami. Stąd też dostępne jest jedynie przy określonym limicie dochodów. Do 99 tysięcy złotych dofinansowania z programu  „Czyste powietrze 2024” uzyskać można zatem legitymując się dochodem nieprzekraczającym:

  • 1894 zł na jednego członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym lub
  • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Dofinansowanie z programu  „Czyste powietrze 2024”  w kwocie aż 135 tysięcy złotych może natomiast zostać uruchomione w przypadku, gdy dochody nie przekraczają:

  • 1090 zł na jednego członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym lub
  • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wnioski – jak, kiedy, gdzie?

Z dofinansowania programu „Czyste powietrze 2024” skorzystać mogą osoby, które zgłoszą swoje wnioski we właściwym miejscowo Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – czyli funduszu właściwego dla danego województwa, w którym zlokalizowany jest obiekt lub lokal, jaki objęty ma być dofinansowaniem. Wnioski o dofinansowanie dostępne są na stronach internetowych wszystkich funduszy oraz na stronach rządowych. Tam też znajdziemy dokładne instrukcje w zakresie ich wypełniania oraz dokumentów, jakie należy przedstawić, składając wniosek o dofinansowanie. 

Korzyści, jakie daje system rekuperacji – od oszczędności na ogrzewaniu, po zwiększenie komfortu przebywania w domu i zdrowsze powietrze w pomieszczeniach – to niewątpliwe argumenty za skorzystaniem z dofinansowania. W czasach, gdy przyszłość sektora energetyki  i paliw kopalnych jest tak niepewna, a koszty ogrzewania z roku na rok są coraz wyższe, warto jest skorzystać z możliwości zredukowania kosztów inwestycyjnych i uzyskać bezpieczeństwo i spokój na najbliższe lata.