Zaznacz stronę

Rola skrzynki rozdzielczej w systemie wentylacji mechanicznej. Jak dobrać odpowiednią?

Rury Spiro

Instalacje wentylacyjne w naszych domach i innych budynkach tworzą czasem bardzo skomplikowane systemy. Podstawą ich konstruowania jest szereg elementów, z których elementem łączącym jest skrzynka rozdzielcza. Jak działa i jak dobrać odpowiednią skrzynkę rozdzielczą tak, by zapewniała optymalny obieg powietrza w danym budynku?

Rola skrzynek rozdzielczych w systemach wentylacji

Skrzynka rozdzielcza jest elementem systemu wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej, w tym systemów rekuperacji, który umożliwia ukierunkowanie przepływu powietrza wielu punktów nawiewu i wywiewu – z użyciem rury do wentylacji mechanicznej. Stanowi przyłączenie i połączenie wszystkich lub części przewodów do rekuperacji  – jest zatem punktem wyjścia rozprowadzenia całego systemu rozdzielczego. Dzięki zatem skrzynce rozdzielczej powietrze dociera do każdego z pomieszczeń objętych instalacją, i z każdego z nich jest usuwane. 

Funkcjonalności skrzynek rozdzielczych

Jak działa skrzynka rozdzielcza? Dostający się do elementu pod odpowiednim kątem strumień powietrza kierowany jest na perforowany panel rozdzielacza, który równomiernie rozprowadza  je  pomiędzy przyłączone do rozdzielacza rury spiro lub inne rury do wentylacji mechanicznej, niwelując jednocześnie opory powietrza – co ma niebagatelny wpływ na efektywność cyrkulacji. W wentylacjach najczęściej  stosowanym rozwiązaniem jest system dwóch skrzynek rozdzielczych – jednej, obsługującej system nawiewny, i drugiej, dbającej o system wyciągowy. Niejednokrotnie jednak konieczne jest zastosowanie zwiększonej ilości skrzynek, jak wentylacja w bloku lub wentylacja dedykowana innym obiektom o charakterystycznej funkcjonalności. 

Dobra skrzynka rozdzielcza – czyli jaka?

Skrzynki rozdzielcze wykonywane są ze stali ocynkowanej lub z kompozytu. Czym powinna charakteryzować się skrzynka rozdzielcza wysokiej jakości? Która służyć będzie bezproblemowo przez długie lata? Oprócz dokładnego wykonania powinna posiadać dodatkową izolację wewnętrzną. Jej zastosowanie wpływać będzie na komfort akustyczny korzystania z wentylacji, a dodatkowo – zmniejszy starty ciepła, co bezpośrednio wpływać będzie na odzysk ciepła w systemie rekuperacji. Ważnym jest, by rozdzielacz zapewniał możliwość idealnego, szczelnego spasowania z przewodami do wentylacji, posiadał niezbędna atesty, certyfikaty – co ma szczególne znaczenie w przypadku instalacji montowanych w szczególnych obiektach, jak firmy farmaceutyczne czy obiekty przemysłu spożywczego.

Rodzaje  skrzynek rozdzielczych do wentylacji

Na jakie skrzynki rozdzielcze możemy się zdecydować? Wszystko zależne jest od charakterystyki danego obiektu i projektu wentylacji. Do dyspozycji są bowiem skrzynki o różnej przepustowości i budowie, m. in. 

  • skrzynki rozdzielcze jedno i dwurzędowe 
  • skrzynki rozdzielcze przelotowe,
  • skrzynki rozdzielcze kątowe.

Skrzynki rozdzielcze do wentylacji – jaką wybrać?

Skrzynka rozdzielcza jest elementem systemu wentylacji, który – podobnie jak rekuperator- dobierana jest indywidualnie do charakterystyki obiektu i jego użytkowników. Dobór skrzynki warunkowany jest bowiem ilością kanałów wentylacyjnych, jaką skrzynka ma obsługiwać, miejscem jej instalacji czy specyfiką systemu wentylacji, który będzie musiał spełniać bardziej rygorystyczne wymogi od typowych instalacji w budynkach mieszkalnych – jak zapewnienie sterylności wentylacji czy całkowitego wyciszenia akustycznego. 

Skrzynki rozdzielcze to obowiązkowy element instalacji wentylacyjnej mechanicznej. Wybranie wysokiej jakości elementu, zgodnie z wytycznymi projektanta wentylacji, ustrzeże nas przed nieprawidłowościami w obiektu powietrza czy niekomfortowym jej działaniem.