Zaznacz stronę

Wentylacja a nawiewniki okienne

nawiewniki okienne

Nawiewniki okienne to elementy instalacji wentylacyjnej, o których istnieniu często zapominamy lub nie jesteśmy świadomi ich istnienie. Niejednokrotnie bagatelizujemy również ich rolę w systemach wentylacyjnych – a jest ona niebagatelna. Sprawdź, jaką rolę pełnią nawiewniki okienne w różnych systemach wentylacji i jak powinniśmy je użytkować, by zachować prawidłowy obieg powietrza w domach.

Czy posiadanie nawiewników jest konieczne?

Polskie normy prawne jednoznacznie i dokładnie określają wymogi, jakie spełniać powinna wentylacja grawitacyjna. Przepisy przewidują, ze nawiewniki okienne – zwane urządzeniami nawiewnymi, stanowią nieodłączną część okna, które ujęte jest w projekcie wentylacji jako okno pełniące funkcję wentylacyjną. Nawiewniki stosowane powinny być niezależnie od przeznaczenia danego obiektu – tak zatem w budynkach mieszkalnych , usługowych czy użyteczności publicznej – wszędzie tam, gdzie ujęte zostaną w projekcie wentylacji. 

Rodzaje nawiewników a ich rola w systemie wentylacji

Nawiewniki zazwyczaj kojarzą się z ręcznie przesuwanymi elementami położonymi w górnej części okna. I rzeczywiście – takie elementy wentylacji bardzo często spotkać można w domach jednorodzinnych czy blokach. Skuteczność i  intensywność ich działania zależna jest od działania użytkowników i manualnej regulacji położenia przesłony. Można jednak zdecydować się również na:

  • nawiewniki ciśnieniowe – które automatycznie regulują stopień otwarcia przesłony w zależności od różnicy ciśnień pomiędzy strefami lub
  • nawiewniki higrosterowane – sterowane automatycznie – na skutek zmniejszania lub zwiększania objętości przez taśmę wewnątrz nawiewnika pod wpływem oddziaływania wilgoci.

Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna a nawiewniki

Co do zasady konieczność zastosowanie nawiewników okiennych występuje jedynie w obiektach, w których wentylacja przebiega z użyciem wentylacji grawitacyjnej, wentylacji grawitacyjnej wspomaganej oraz wentylacji mechanicznej wywiewnej. Wymagają one bowiem, by w bryle budynku rozmieszczone zostały nieszczelności, umożliwiające swobodną cyrkulację powietrza. Przy zastosowaniu systemu rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej nawiewno -wywiewnej, zastosowanie nawiewników okiennych jest zbędne, a wręcz niewskazane –  ten rodzaj wentylacji wymaga bowiem zapewnienia jak najwyższego stopnia szczelności budynku. 

Nawiewniki – czy wymagają naszej ingerencji?

Działanie nawiewników automatycznych nie wymaga żadnej ingerencji – dostosowują się one bowiem do potrzeb wentylacyjnych na zasadzie samoczynnego zwiększania lub zmniejszania przepływu powietrza. W przypadku natomiast nawiewników ręcznych, duże znaczenie dla skuteczności wentylacji ma prawidłowa eksploatacja nawiewników, w szczególności w budynkach, w których konieczne jest współdziałanie wielu niezależnych użytkowników – jak wentylacja w bloku. Nieodpowiedzialnym i szkodliwym działaniem jest stałe zamykanie nawiewników – co uniemożliwia przepływ powietrza nie tylko w danym lokalu, ale również w pozostałych pomieszczeniach. 

Skutki nieprawidłowego użytkowania nawiewników

Zamykanie nawiewników, częste w sezonie zimowym – z uwagi na wyczuwalne nawiewanie do wnętrza chłodnego powietrza – to najczęstszy błąd użytkowników wentylacji grawitacyjnej, wentylacji grawitacyjnej wspomaganej oraz wentylacji mechanicznej wywiewnej. Rzeczywiście, może ono przynieść doraźny efekt, w postaci eliminacji naciągu chłodnego powietrza z zewnątrz.  jednakże jednocześnie ogranicza możliwości sprawnej jego cyrkulacji, usuwania z pomieszczeń zanieczyszczeń i nadmiaru wilgoci. Nadmierne zamykanie nawiewników może zatem być przyczyną pogorszenia się samopoczucia, bólów głowy, powstawania zawilgoceń, zalążków grzybów i pleśni. 

Nawiewniki okienne, które zostały ujęte w projekcie wentylacji, są zatem jej niezbędnymi elementami, warunkującymi zachowanie prawidłowego obiegu powietrza oraz jego jakości w domu. Należy zatem dbać o ich stan i używać ich zgodnie z zaleceniami i przeznaczeniem.