Zaznacz stronę

Wentylacja mechaniczna – zasady projektowania

Wentylacja mechaniczna

Prawidłowo zaprojektowana wentylacja znacząco poprawia komfort życia. Dostarcza nam nie tylko świeżego powietrza, ale również reguluje poziom wilgotności powietrza, niweluje nadmiar drobnoustrojów i pyłków.

Projekt wentylacji – jak powinien wyglądać?

Projekt wentylacji mechanicznej powinien zawierać rozmieszczenie instalacji, wytyczne dotyczące montażu oraz dane techniczne zastosowanych elementów i oprzyrządowania. Projekt w formie dokumentu składa się z:

• opisu technicznego – zawierającego założenia projektowe, wydajność wentylacji, bilans powietrza wentylacyjnego, dobór elementów instalacji i ewentualnych elementów dodatkowych (przykładowo: chłodnica freonowa, nagrzewnica wtórna), analizę akustyczną i straty ciśnienia w systemie,

• rysunków – na których naniesiony będzie przebieg instalacji (z określeniem średnicy i długości kanałów wentylacyjnych), zlokalizowana zostanie centrala oraz czerpnie, wyrzutnie i kratki wentylacyjne wywiewno-nawiewne.

Rozpocznij od prawidłowych założeń

Odpowiednie przygotowanie – zaplanowanie prac – to jeden z kluczowych elementów warunkujących efektywność systemu wymiany powietrza. Wentylacja powinna bowiem być dostosowana do obiektu, rodzaju i kubatury danych pomieszczeń oraz do ilości osób w nim przebywających. Projekt instalacji najlepiej jest rozmieścić na rzutach budynku i przekroje architektonicznych. Jeśli masz już rozplanowane wnętrze, nanieś na plan najważniejsze elementy wyposażenia. Planując ujścia kanałów wentylacyjnych, ominiesz dzięki temu miejsca odpoczynku, jak łóżko czy sofa. Możesz również spróbować zlokalizować zewnętrzne źródła zanieczyszczeń, by czerpać powietrze z miejsca na nie nienarażonego.

Wytyczne projektowe

Aby wentylacja mechaniczna spełniała swoją rolę powinna:

• posiadać centralę wentylacyjną dostosowaną do nominalnego wydatku powietrza w instalacji ustalonego dla danego budynku (m3/h) – wydatek ten ustalamy na podstawie ściśle określonych dla rodzaju budynku, rodzaju pomieszczenia i wyposażenia obowiązkowych norm z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii;

• zapewniać utrzymanie wymaganego sprężenia powietrza w instalacji (Pa) – pominięcie tego parametru może być przyczyna nieskutecznego wydatkowania powietrza w anemostatach;

• zapewniać odpowiednią rezerwę mocy – centrala powinna być dobrana tak, by maksymalne parametry pracy instalacji odpowiadały około połowie mocy obciążeniowej centrali;

• lokalizować rekuperator w pomieszczeniu, które gwarantuje stabilną, zawsze dodatnią temperaturę – najlepiej umieścić go w pomieszczeniu ogrzewanym. Jedyny wyjątek od tej reguły stanowią urządzenia, które ze względu na wymogi producenta, powinny montowane być w pomieszczeniach zimnych;

• lokalizować punkty nawiewowe i punkty wywiewne w sposób umożliwiający swobodną cyrkulacje powietrza;

• gwarantować odpowiednie odizolowanie kanałów wentylacyjnych – zalecane jest umiejscowienie ich w stropie w warstwie styropianu o grubości co najmniej odpowiadającej średnicy przewodów.

Cechy prawidłowo zaprojektowanej wentylacji

Projekt wentylacji, która zapewni Ci nie tylko świeże powietrze, ale będzie skuteczna przez długie lata powinien:

• zostać stworzony na podstawie obowiązujących norm prawnych,

• być niskokosztowy – zastosowane w nich elementy powinny być wysokiej jakości, połączenia trwałe i odporne na uszkodzenia, dzięki czemu wentylacja nie będzie generowała dużych kosztów,

• być estetyczna – zewnętrzne elementy instalacji powinny komponować się z elewacją budynku i wystrojem wnętrz, być rozmieszczone tak, by współgrać z innymi elementami architektonicznymi.

Prawidłowy projekt – korzyści dla twojego zdrowia i komfortu

Zastosowanie odpowiednich wytycznych podczas projektowania wentylacji mechanicznej zapewni efektywny odzysk ciepła, cichą pracę instalacji i komfort jego użytkowników. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów, trwałych połączeń pomiędzy elementami, skuteczne wyizolowanie kanałów wentylacyjnych i prawidłowy dobór centrali zminimalizują ryzyko usterek lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu wentylacji. Optymalnie dopasowana rekuperacja to ponadto gwarancja czystego powietrza w domu niezależnie od warunków panujących na zewnątrz.

Projektowanie wentylacji mechanicznej nie jest zadaniem trudnym, jednak w przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto zwrócić się o pomoc do specjalistów. Fachowa wiedza i doświadczenie pomogą uniknąć wad instalacji i związanych z tym nieplanowanych i niepotrzebnych kosztów.