Zaznacz stronę

Wentylacja obiektów przemysłowych — jak dobrać wydajny system?

wentylacja obiektów przemysłowych

Zapewnienie prawidłowego obiegu powietrza w obiektach, w których dochodzi do szeregu procesów technicznych i technologicznych, w których przebywa bardzo dużo osób w jednym czasie, jest niezwykle ważne. I to tak z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak i komfortu działalności. Jak dobrać wydajny system wentylacji obiektów przemysłowych?

Wentylacja grawitacyjna czy wentylacja mechaniczna – co do obiektu przemysłowego?

Obiekty przemysłowe, zazwyczaj umieszczone w wielkich halach, charakteryzują się nie tylko dużą kubaturą. Praca w nich odbywa się zazwyczaj z udziałem wielu substancji chemicznych, w tym substancji niebezpiecznych. W obiektach przemysłowych często mamy do czynienia z różnymi temperaturami. Wydajność i skuteczność wentylacji – niezależnie od czynników zewnętrznych – ma zatem w obiekcie przemysłowym niebagatelne znaczenia. Przy wyborze zatem między tym, co oferuje wentylacja grawitacyjna i jej możliwościami, a wentylacją mechaniczną – ta druga będzie miała zdecydowaną przewagę. 

Wentylacja mechaniczna w obiekcie przemysłowym – dlaczego?

W przeciwieństwie do wentylacji grawitacyjnej, wentylacja mechaniczna działa na zasadzie wymuszenia ruchu powietrza – działa zatem niezależnie od innych czynników, jakie mogłyby wpływać na skuteczność cyrkulacji powietrza i ilość powietrza wymienianego. Dodatkową zaletą wentylacji mechanicznej jest możliwość sterowania wydatkiem – czyli ilością powietrza nawiewanego i wywiewanego w dowolnym zakresie — w granicach możliwości instalacji. Wentylacja naturalna natomiast jest systemem uzależnionym od dysproporcji między ciśnieniami wewnątrz pomieszczeń a otoczeniem obiektu. Zdecydowanie zmniejsza swoją skuteczność w okresie letnim – a w przypadku procesów przemysłowych, różnice temperatur i ciśnień mogą dodatkowo być zaburzane, co negatywnie wpływać będzie na skuteczność wentylowania obiektu. 

Dobór centrali do obiektu

Wentylacja mechaniczna opiera swoją pracę o rekuperator. Jest on odpowiedzialny za zapewnianie optymalnej ilości powietrza wtłaczanej i usuwanej z pomieszczeń. Podczas doboru jednostki centralnej koniecznym jest zwrócenie uwagi na dopasowanie jej mocy i wydajności do charakterystyki danego obiektu. Z uwagi na różne możliwości wentylacji mechanicznej, należy rozważyć, czy powinna ona realizować jedynie z podstawowe funkcje – nawiew i wywiew, czy opłacalnym będzie skorzystanie z:

  • odzysku ciepła,
  • funkcji ogrzewania lub chłodzenia, 
  • kontroli wilgotności powietrza (pamiętać należy, że stosować można jednocześnie wentylacje i klimatyzacje), 
  • współpracy z systemami przeciwpożarowymi. 

Odzysk ciepła – czy sprawdzi się w obiekcie przemysłowym?

Rekuperacja w obiektach przemysłowych to niezwykle wydajne narzędzie, które nie tylko jest w stanie zapewnić komfort ciągłej wymiany powietrza na optymalnym poziomie. Jednocześnie jest w stanie odzyskiwać ciepło z powietrza wywiewanego, co w znaczący sposób wpływa na zmniejszenie kosztów ogrzewania obiektów. Jednak współczesne systemy rekuperacji dają obiektom przemysłowym znacznie więcej możliwości. Dzięki specjalnie opracowanym instalacjom, rekuperacja jest w stanie pobierać nadmiarowe ciepło z procesów przemysłowych i wykorzystywać je na potrzeby grzewcze innych pomieszczeń. Możliwość kumulowania natomiast nadmiaru ciepła w dedykowanych przemysłowi centralach, oferuje natomiast wykorzystanie go z opóźnieniem, np. do podtrzymania temperatury pomieszczeń.

Wybór odpowiedniej wentylacji w obiekcie przemysłowym ma kluczowe znaczenie dla możliwości przeprowadzania procesów przemysłowych i bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości. Dlatego też koniecznym jest przeprowadzenie odpowiedniej analizy – tak charakterystyki obiektu, jak i przepisów prawnych, jakie będą miały zastosowanie do danej nieruchomości i rodzaju prowadzonej działalności.