Zaznacz stronę

Wentylacja w garażu – jak powinna wyglądać?

Wentylacja w garażu

System wentylacji nie jest niezbędny jedynie w pomieszczeniach, w których spędzamy dużo  czasu. Oprócz bowiem zapewnienia komfortu użytkowników nieruchomości, ich zadaniem jest usuwanie zapachów i szkodliwych substancji. Takie właściwości wentylacji wykorzystywane są w garażach.

Garaż – specyfika pomieszczenia i funkcji wentylacji

Garaże są miejscami, które na skutek standardowego użytkowania, narażone są na występowanie zwiększonego zawilgocenia – wskutek chociażby parkowania pojazdów w czasie opadów atmosferycznych — oraz gromadzenia się substancji szkodliwych, jak uboczne produkty spalania, opary smarów czy płynów eksploatacyjnych przechowywanych w garażach i okresowo dolewanych do układów w pojeździe. Dlatego też garaż wymaga wentylacji – i to niezależnie od tego, czy stanowi część bryły budynku, czy jest zlokalizowany jako osobny budynek. 

Wentylacja grawitacyjna czy mechaniczna w garażu – jaka sprawdzi się lepiej?

Wentylacja w garażu – z uwagi na specyfikę tego pomieszczenia — wymaga wysokiej skuteczności. Dlatego też podczas dokonywania wyboru między rodzajami instalacji należy wziąć pod uwagę wszystkie zastosowane i planowane do założenia wewnątrz systemy i rozwiązania. Dla systemu wentylacji największe znaczenie będzie miało ogrzewanie garażu. Temperatura bowiem i poziom wilgotności mają niebagatelny wpływ na skuteczność cyrkulacji powietrza – przede wszystkim przy wentylacji naturalnej. 

Dlaczego wentylacja grawitacyjna będzie wystarczająca?

Brak ogrzewania oznacza całkowicie naturalne przemieszczanie się warstw powietrza w całej kubaturze garażu. Zalecanym systemem wentylacji w garażu nieogrzewanym jest wentylacja naturalna. Wystarczającym jest umożliwienie swobodnego przemieszczania się mas powietrza po całej jego powierzchni – wytworzenie przez nieszczelności odpowiednich ciągów. Dlatego też powinny one zlokalizowane być – jeden przy podłodze, a drugi – przy stropie. Zalecanym jest, by garaż dla jednego pojazdu posiadał minimum dwa otwory nawiewne, z których każdy będzie miał minimum 0,04 m2 średnicy (powierzchni przekroju). Większa ilość pojazdów wymaga proporcjonalnego powiększenia otworów. 

Funkcjonalności wentylacji w garażu ogrzewanym

Garaż z ogrzewaniem to dla wentylacji nieco większe wyzwanie. Dlatego też zalecanym jest, aby przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej, rury do wentylacji mechanicznej wywiewne wyprowadzane były ponad połać dachową  na wysokość minimum 3 metrów ponad wysokość kratki wentylacyjnej wywiewnej. Gwarantuje to zachowanie odpowiedniego poziomu wymiany powietrza. Garaż wyposażony w system grzewczy idealnie współgra z systemem wentylacji mechanicznej, w którym odpowiedni poziom cyrkulacji powietrza zapewniany będzie zasilanym elektrycznie urządzeniem, jakim jest wentylator wyciągowy

Wentylacja a garaż w bryle budynku – o czym należy pamiętać?

Garaż to pomieszczenie generujące sporo zanieczyszczeń i toksyn. Dlatego też koniecznym jest oddzielenie wentylacji garażu od wentylacji pomieszczeń mieszkalnych. W przypadku wentylacji grawitacyjnej, wystarczającym działaniem jest zapewnienie odrębnych otworów wentylacyjnych dla garażu. Przy rekuperacji zadanie jest utrudnione. Koniecznym jest bowiem odpowiednie wyizolowanie kanałów wentylacyjnych wylotowych tak, by strumienie powietrza nie miały możliwości mieszania się. 

Pomimo tego, że garaż nie jest pomieszczeniem, w którym spędzamy czas – również tam konieczne jest zagwarantowanie odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Jest to nie tylko warunek, jaki stawiają normy prawne – przede wszystkim jest to działanie dla własnego zdrowia i bezpieczeństwa.