Zaznacz stronę

Wentylator w rekuperatorze – jak ważne jest jego efektywne działanie?

Wentylator w rekuperatorze

Sprawność pracy rekuperatora zależy od prawidłowej pracy jego najważniejszych podzespołów, do których zaliczyć należy wymiennik ciepła, odpowiedzialny za nagrzewanie powietrza wtłaczanego oraz wentylatora – a dokładniej jego energochłonności. Jak wentylator wpływa na pracę całego układu?

Wentylator w rekuperatorze – na czym polega jego zadanie?

Wentylator jest elementem rekuperatora, który odpowiedzialny jest za wytworzenie ruchu powietrza w instalacji. Czynnikiem wyzwalającym jego działanie jest różnica ciśnień występująca między jego powierzchnią skierowaną ku otoczeniu obiektu a powierzchnią znajdującą się wewnątrz urządzenia. Rekuperatory wyposażane są w różne rodzaje wentylatorów – różnią się one wielkością i mocą. Parametry te dostosowywane są do ilości powietrza, jakie potencjalnie powinno być obsługiwane przez rekuperator. Dodatkowym parametrem charakterystycznym dla wentylatorów jest tzw. spręż dyspozycyjny – jest to siła, z jaką wentylator jest w stanie pokonać opory powietrza w instalacji. 

Rodzaje wentylatorów a sprawność rekuperacji

Systemy wentylacji mechanicznej wykorzystują dwa rodzaje wentylatorów – wentylator mający za zadanie zaciąganie powietrza do systemu oraz wentylator odciągowy. Oba wymagają zewnętrznego źródła zasilania. W rekuperatorach stosowane są:

wentylatory zmiennoprądowe (wentylatory AC, wentylatory prądu przemiennego) – które są tańsze, kecz generują wyższe zużycie prądu. W dłuższej perspektywie prowadzą zatem do wyższych kosztów utrzymania rekuperacji;

wentylatory stałoprądowe (wentylatory DC, wentylatory prądu stałego) – wentylatory droższe, lecz oferujące zdecydowanie wyższą sprawność (ok. 30%), znacząco niższe– przeszło o połowę – zużycie energii w porównaniu do wentylatorów zmiennoprądowych oraz wyższą kulturę pracy;

wentylatory prądu przemiennego z funkcją elektronicznego komutowania – gwarantują ciche i komfortowe działanie, znaczące obniżenie poboru prądu w porównaniu do wentylatorów tradycyjnych prądu przemiennego. 

Dostosowanie wentylatora a wydajność jednostki centralnej

Sprawność działania wentylatora w dużej mierze uzależniona jest od jego optymalnego dopasowania do urządzenia, a dokładniej do szacowanej wielkości i gęstości strumienia powietrza, jaką jednostka centralna będzie obsługiwała. Jeśli dobrane zostaną wentylatory zbyt małe – nie zostanie osiągnięty dostateczny do obsługi pomieszczeń przepływ powietrza przez rekuperator, natomiast zastosowani zbyt dużego wentylatora, generować będzie mniejsze nieefektywną pracę urządzenia i zaburzenia w cyrkulacji powietrza. Przyjmuje się, że optymalnym wentylatorem dla domu jednorodzinnego jest wentylator o wydajności w przedziale 200 – 400 m3 powietrza na godzinę.

Wentylator – czy jego sprawność oddziałuje na wielkość poboru prądu?

W dużej mierze pobór energii zależny jest od rodzaju wentylatora, jaki zastosowany został w jednostce centralnej. Aby zyskać urządzenie wysoce energooszczędne zdecydować należy się zatem na wentylator stałoprądowy. W zakresie wydajności niezwykle ważnym przy ocenie energooszczędności jest stosunek wydajności wentylatora do spręży – informacje o tym parametrze zawierać powinna karta produktu.  Im wartość ta jest niższa, tym mniej energii elektrycznej niezbędne będzie do sprawnego działania wentylatora.

Wydajność wentylatora jest jednym z kluczowych parametrów, które wpływają na zapewnienie prawidłowego obiegu powietrza w domu i jego cyrkulacji z otoczeniem. Jest również niezwykle ważne dla osiągnięcia wysoce energooszczędnej pracy wentylacji mechanicznej. Przed zakupem jednostki centralnej należy zatem zwrócić uwagę na rodzaj i parametry pracy wentylatora.