Zaznacz stronę

Wyzwania dla wentylacji – z czym musi uporać się system wymiany powietrza w Twoim domu?

Wentylacja

Jakość powietrza, które wdychamy na co dzień w naszym otoczeniu i w naszych domach jest jednym z kluczowych elementów warunkujących nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Konieczne jest zatem zapewnienie nie tylko mniejszego zanieczyszczenia powietrza w otoczeniu, ale również umożliwienie jego odpowiedniej cyrkulacji w pomieszczeniach domowych.

Wentylacja – jakim zadaniom musi sprostać?

Niezależnie od rodzaju wentylacji, jaki zamontowany został w naszym domu – głównym jej zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza między otoczeniem domu a jego wnętrzem. Sprowadza się to do usuwania powietrza zużytego, zawilgoconego, nasyconego w większym stopniu dwutlenkiem węgla i zanieczyszczeniami, na powietrze świeże, dostarczane z zewnątrz. Skuteczność cyrkulacji musi zachowana być niezależnie od warunków panujących w domu oraz warunków atmosferycznych. Wentylacja powinna:

  • gwarantować redukcję zanieczyszczenia powietrza wewnątrz budynku,
  • usuwać z wnętrz uboczne produkty spalania, 
  • dbać o optymalny poziom wilgotności powietrza w domu,
  • być systemem ekologicznym i energooszczędnym.

Zapewnienie wysokiej jakości powietrza domownikom

Zagwarantowanie efektywności wymiany powietrza o jak najbardziej optymalnych dla człowieka parametrach to kluczowe zadanie, jakie zrealizować ma wentylacja. Zarówno wentylacja grawitacyjna, jak i mechaniczna zapewniają dostarczanie świeżej mieszanki powietrznej z otoczenia i usuwanie zużytego powietrza z wnętrz. Jednakże, aby sprostać coraz wyższym wymogom, jakie stawiane są jakości powietrza, wentylacje coraz częściej doposażanie są w filtry (w wentylacji mechanicznej są one standardem) przeciw zanieczyszczeniom, pyłom, alergenom, urządzenia wspomagające cyrkulację, nawilżacze czy jonizatory, które znacząco podnoszą poziom komfortu oddychania.

Ochrona przed wilgocią 

Kolejnym, odwiecznym wyzwaniem dla wentylacji jest walka z wilgocią w domu. Jest to szczególnie ważne w okresach wzmożonego zawilgocenia na zewnątrz ora intensywnego ogrzewania zamkniętych pomieszczeń, w których przebywają ludzie. Systemy wentylacyjne – niezależnie od tych zmiennych – muszą dostosować do nich swój sposób działania w taki sposób, by zoptymalizować natężenie wilgoci, aby zapobiec nadmiernemu wysuszeniu, powodującemu podrażnienia i dyskomfort oraz nadmiernemu gromadzeniu się wilgoci, która powodować może powstanie tzw. syndromu chorego domu, w którym odnaleźć można ogniska zagrzybień i pleśń. W przypadku wentylacji grawitacyjnej zadanie to utrudnione jest z uwagi na bardzo duży stopień uzależnienia od różnicy ciśnień między wnętrzem domu a jego otoczeniem i częstymi praktykami ograniczającymi możliwość cyrkulacji powietrza w domu. W przypadku mechanicznej rekuperacji cyrkulacja jest wymuszona, co gwarantuje wyeliminowanie problemu z optymalizacją poziomu wilgotności powietrza. 

Ekologia i energooszczędność

Współczesne społeczeństwo jest coraz bardziej świadome swojego oddziaływania na środowisko. Dlatego też wciąż podejmowane są działania i wdrażane są technologie proekologiczne, zmniejszające zużycie energii i zanieczyszczenie środowiska , co sprzyjać ma redukcji degradacji naszej planety przez nas samych. Również w przypadku systemów wentylacji domów dochodzi do stopniowo wprowadzanych zmian – z korzyścią tak dla użytkowników, jak i środowiska. W dzisiejszych czasach wentylacja nie stanowi już jedynie  o cyrkulacji powietrza – wspomaga również redukcję kosztów i energii zużytej do ogrzewania, dzięki czemu ogranicza uwalnianie do ,środowiska szkodliwych produktów spalania i zanieczyszczeń.

W dzisiejszych czasach nowoczesne systemy wentylacji w domach to zdecydowanie coś więcej niż instalacje doprowadzające i usuwające powietrze. Oczywiście ich rola w tym zakresie wciąż jest pierwszoplanowa, jednak ze względu na coraz wyższe wymagania i stawiane budownictwu wymagania, musi mierzyć się z coraz większymi wymogami tak w zakresie jakości w wypełnianiu swoich funkcji, jak i trosce o środowisko naturalne.