Zaznacz stronę

Kanały stalowe czy PCV- na jakie warto postawić?

rekuperacja

Cały system wentylacji – niezależnie od jej rodzaju – wymaga zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza w obrębie przyłączonych do niego pomieszczeń. Przepływ tan odbywa się z pomocą kanałów wentylacyjnych, w odpowiedni sposób poprowadzonych i połączonych z pozostałymi elementami instalacji.

Charakterystyka przewodów wentylacyjnych 

Prawidłowo skonstruowana wentylacja musi zapewniać odpowiedni – w stosunku o kubatury pomieszczeń, ich właściwości użytkowych oraz przewidywanej ilości użytkowników – przepływ powietrza. Wymaga to zatem takiego dopasowania średnicy, kształtu i materiału wykonania rur wentylacyjnych, by obieg ten był jednocześnie skuteczny i komfortowy. Przewody wentylacyjne wykonane mogą być z różnych materiałów (jedynym wymogiem prawnym, jaki ogranicza producentów rur wentylacyjnych, jest wymóg niepalności przewodów) – najpopularniejszymi jednak są rury wentylacyjne stalowe i przewody wykonane z tworzywa sztucznego – PCV. 

Rura z tworzywa czy przewód stalowy?

Dobór odpowiednich przewodów wentylacyjnych w dużej mierze zależy od miejsca instalacji – zarówno w zakresie funkcjonalności i gabarytów obiektu, w jakim ma ona zostać zainstalowana, jak i przestrzeni, która możliwa będzie do zagospodarowania elementami instalacji. Najczęściej spotykanymi rozwiązaniami są:

  • stosowane rur wentylacyjnych PCV w budownictwie mieszkaniowym i przy obiektach o mniejszych kubaturach, natomiast
  • w obiektach wielkopowierzchniowych i budynkach przemysłowych – wykorzystywanie rur wentylacyjnych stalowych. 

Wentylacja na kanałach stalowych 

Wentylacja wykonana z kanałów stalowych jest rozwiązaniem niezwykle ekonomicznym, gwarantującym jednocześnie wysoką skuteczność wentylacji. Ich wadą jest natomiast niska izolacyjność akustyczna i wyższa waga – stąd też nie są one zalecane jako przewody w wentylacji domowej czy biurowej. Tworzenie instalacji opartej o kanały stalowe wymaga od instalatorów dużej wiedzy i doświadczenia – jest dłuższy i zdecydowanie bardziej pracochłonny w porównaniu do instalacji z tworzyw sztucznych. 

Wentylacja oparta o kanały z PCV

Rury wykonane z PCV są rozwiązaniem lekkimi wygodnym w montażu. Nie ulegają korozji i odporne są w dużej mierze na oddziaływanie czynników zewnętrznych. Ich największa wadą jest brak odporności na wpływ wysokich temperatur – dlatego nie są zalecane jako kanały wentylacyjne w pomieszczeniach przemysłowych – z wyjątkiem pomieszczeń narażonych na wysokie oddziaływanie wilgoci czy substancji agresywnych chemicznie. 

Rodzaj wentylacji a rodzaj przewodów wentylacyjnych

Przy doborze przewodów wentylacyjnych w odniesieniu do rodzaju wentylacji, najważniejszą rolę pełni głównie kształt rur – w mniejszym zakresie materiał, z jakich zostały wykonane. Zarówno zatem w przypadku wentylacji grawitacyjnej, jak i rekuperacji, można stosować rury PCV i rury stalowe. Pamiętać należy jednak, że przy wentylacji grawitacyjnej koniecznym jest stosowanie kanałów gładkich, o niskich oparach przepływu. Sprawdzą się tu zatem gładkie przewody stalowe typu spiro oraz gładkie rury PCV. W przypadku wymuszającej przepływ powietrza wentylacji mechanicznej – możemy skorzystać niemal ze wszystkich rozwiązań – tak ze sztywnych kanałów PCV, jak i rur stalowych. 

Decyzja o wyborze rodzaju przewodów wentylacyjnych może zaważyć na skuteczności wentylacji, komforcie jej użytkowania oraz ostatecznych kosztach instalacji i jej eksploatacji. Każdorazowo zatem warto jest skonsultować ja ze specjalistą, który dobierze odpowiedni rodzaj rur do możliwości obiektu i jego przeznaczenia.