Zaznacz stronę

Kiedy wentylacja grawitacyjna będzie działała wadliwie?

nowoczesne wnętrze z wentylacją

Sprawna wentylacja jest warunkiem zdrowego i komfortowego oddychania we własnym domu. Pełni niebanalną rolę w zakresie zapewnienia nam bezpieczeństwa, w szczególności w miejscach, w których operujemy w pomieszczeniach otwartym ogniem. Powinna zatem być to instalacja pozbawiona wad – jednak niejednokrotnie spotykamy się z sytuacjami, w których wentylacja grawitacyjna nie spełnia swoich zadań. Czym może być to powodowane?

Niedoszacowanie projektowe

Wadliwy lub niewystarczający przepływ powietrza niejednokrotnie powstaje już na etapie projektowania instalacji. Wymienić należy tu przede wszystkim niedostosowanie przekroju rury spiro do ilości użytkowników czy wymagań urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu.  Często spotykane jest również nieprawidłowe rozmieszczenie kratek wentylacyjnych w znaczący sposób ograniczające ilość powietrza wtłaczanego i usuwanego na skutek uniemożliwienia powstania ruchu powietrza o odpowiednim ciągu. Częstym błędem są również nadmiernie rozbudowane, co przekłada się na nieprawidłowe przemieszczenie się powietrza w obrębie obiektu. Brak zastosowania rozwiązań tłumiących i wygłuszających z kolei odbija się często na komforcie użytkowania wentylacji. 

Nieprawidłowości montażowe 

W tym aspekcie może dojść do wielu nieprawidłowości skutkujących wadliwym działaniem wentylacji. Przede wszystkim dotyczy to jakości użytych podczas instalacji elementów i materiałów – jak rura spiro do wentylacji czy materiały mające za zadanie ich odpowiednie odizolowanie cieplne i akustyczne. Niebagatelny wpływ na działanie instalacji będzie mieć jakość i dokładność wykonanych połączeń pomiędzy elementami – warunkować one będą zarówno komfort eksploatacji wentylacji, jak i powstawanie zdecydowanie szybciej uszkodzeń systemu.

Nieprawidłowa eksploatacja

Sami użytkownicy również w znaczący sposób przyczyniać mogą się do wadliwego działania wentylacji mechanicznej, w szczególności w okresie zimowym czy po wykryciu wadliwego działania wentylacji – np. przenoszenia przez nią zapachów. Zasada działanie wentylacji naturalnej opiera się bowiem o różnicę ciśnień, która warunkowana jest obecnością nieszczelności w bryle budynku i między pomieszczeniami. Dzięki nim powietrze ma możliwość swobodnego przepływu. Niestety, częsta praktyką jest zakrywanie otworów wentylacyjnych, zamykanie nawiewników czy podcięć wentylacyjnych. Uniemożliwia to cyrkulację powietrza, zdecydowanie obniżając jakość powietrza w domu i bezpieczeństwo przebywania w nim. 

Zbyt mała różnica ciśnień

Problemy ze skutecznym wentylowaniem pomieszczeń z użyciem wentylacji grawitacyjnej pojawiać mogą się w okresie upałów. Występuje bowiem wtedy naturalna zmniejszona różnica temperatur a tym samym ciśnień pomiędzy powietrzem ,jakie znajduje się wewnątrz domu, a powietrzem je otaczającym. Możliwe jest wsparcie wówczas wentylacji z zastosowanie mechanicznych wyciągów lub klimatyzowanie pomieszczeń. W przypadku występowania dużych problemów w okresie letnim warto jest zastanowić się nad zainstalowaniem wentylacji mechanicznej w obiekcie. 

Wadliwe działanie wentylacji – czym może skutkować?

Niesprawna wentylacja to:

  • niska jakość powietrza w obiekcie,
  • narażenie na problemy zdrowotne i alergie,
  • zawilgocenie obiektu,
  • powstawanie ognisk pleśni i grzyba,
  • nieprzyjemne zapachy,
  • niebezpieczeństwo w przypadku korzystania ze źródeł ognia otwartego. 

Wadliwe działanie wentylacji to szereg problemów, wcale nie błahych. Niezwłocznie zatem należy podjąć działania celem naprawy istniejącego stanu rzeczy i przywrócenia prawidłowej cyrkulacji powietrza.