Zaznacz stronę

Mocowanie wentylacji. Czy ma znaczenie dla prawidłowego działania systemu?

Mocowanie wentylacji

Systemy wentylacyjne swoje działanie opierają o instalacje złożone z wielu elementów, jakie muszą zostać odpowiednio rozprowadzone w obiekcie. Niebagatelną rolę zarówno w skuteczności działania wentylacji – tak w odniesieniu do wentylacji grawitacyjnej – jak i mechanicznej – będzie miało mocowanie poszczególnych elementów i ich połączenie. 

Dlaczego mocowanie wentylacji jest kluczowe dla jej optymalnego działania?

Systemy wentylacji bazują na przekazywaniu powietrza z i do wewnątrz pomieszczeń siecią kanałów wentylacyjnych. Najczęściej są nimi kanał wentylacyjny płaski, kanał wentylacyjny okrągły  lub kanał wentylacyjny prostokątny. Stabilność i trwałość ich mocowania ma wpływ na szereg czynników, jakie warunkować będą zarówno komfort przebywania w pomieszczeniach wentylowanych, jak i skuteczność wymiany powietrza. Instalacja wykonana zgodnie z normami, z zachowaniem przepisów, jak minimalna średnica kanału wentylacyjnego do danej kubatury obiektu, z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia ekipy montującej oraz sprawdzonych systemów mocujących, daje gwarancję jakości działania układu zgodnie z założeniami, pozwala cieszyć się cichą i bezawaryjną wentylacją.

Mocowanie wentylacji – jak powinno wyglądać?

Do wykonania mocowań niezbędne jest wykorzystywanie dedykowanych do danego rodzaju elementu systemów montażowych. Za ich dobranie odpowiedzialny powinien być instalator systemu – powinien on dostosować rodzaj mocowań do zaleceń i wytycznych przedstawionych w projekcie wentylacji. Jeśli nie zostały one uwzględnione w projekcie, montażysta powinien kierować się wytycznymi (producenci kanałów wentylacyjnych lub danego elementu wentylacji zazwyczaj załączają odpowiednie specyfikacje) oraz ogólnymi przepisami dotyczącymi mocowań wentylacji i urządzeń wentylacyjnych. Znajdują się one przede wszystkim w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w przypadku elementów zawieszeń – w normie PN-EN 12236.

Co wchodzi w skład systemów mocujących do wentylacji?

Mocowanie rur i pozostałych elementów wentylacji opierać się będzie o kilka podstawowych elementów – przytwierdzenia, łączniki oraz wsporniki i stopy dedykowane urządzeniom wentylacyjnym. Każdy z tych elementów legitymować powinien się dopuszczeniem do sprzedaży jako materiał budowlany – być odpowiednio przebadany i gwarantować jakość mocowania. W przypadku zakupu kompletnego zestawu wentylacji prawdopodobnym będzie możliwość zakupu dedykowanego systemu mocowania dostosowanego do elementów danego producenta i specyfiki danego rodzaju wentylacji i zastosowanych w niej rozwiązań. 

Skutki nieprawidłowości montażowych systemu wentylacji

Mocowanie rur do ściany, odpowiednie przytwierdzenie urządzeń, stabilne usytuowanie kanałów wentylacyjnych, jak kanał wentylacyjny 125 –  mają niebagatelny wpływ na jakość korzystania z pomieszczeń przyłączonych do systemu wentylacji. Nieprawidłowości w tym zakresie skutkować mogą powstawaniem drgań, szumów, przenoszeniem przez instalacje dźwięków, zwiększonym prawdopodobieństwem powstawania nieszczelności w układzie – a tym samym – dostawania się do niego zanieczyszczeń, aromatów do wentylacji. Jest to również prosta droga do zmniejszenia skuteczności rekuperacji – przez wydostawanie się ciepła z instalacji. 

Mocowanie wentylacji jest bardzo ważnym elementem dla funkcjonowania systemu. Jego trwałość i jakość mocowania warunkują bowiem standard działania wentylacji, przyczyniając się jednocześnie do zmniejszenia jej awaryjności.