Zaznacz stronę

Moduł CF – jaką pełni funkcje w rekuperatorze? Czy warto w niego zainwestować?

Rekuperacja

Rekuperacja to system odzysku ciepła z powietrza, jakie wydostaje się z wnętrza pomieszczeń i nagrzewania z jego pomocą powietrza wtłaczanego do domu. Inaczej zwana wentylacją mechaniczną rekuperacja, działa na zasadzie wymuszania przepływu powietrza. Zapewnienie optymalnego, stałego wydatku zapewnia system Constant Flow (CF). Kiedy i czy w ogóle warto zainwestować w rekuperator z modułem CF?

Zasada działanie modułu CF

Moduł Constant Flow (CF) to – dosłownie, zgodnie z tłumaczeniem – system, którego zadaniem jest utrzymanie stałego wydatku instalacji – czyli stałej wartości przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych. Moduł odczytuje wartość ciśnienia dynamicznego, jakie występuje wokół wentylatora, oraz ciśnienia statycznego, jakie znajduje się w kanale przed wentylatorem. Różnice pomiędzy tymi ciśnieniami są podstawą dla modułu do uruchomienia odpowiedniego w stosunku do odczytywanych wartości- wydatku powietrza. W przypadku, gdy w kanale wentylacyjnym stwierdzony zostaje zbyt duży opór, zwiększona zostaje prędkość obrotowa wentylatorów w rekuperatorze, by zachowany został optymalny przepływ powietrza ustalony przez instalatora.

Rekuperator z systemem CF – dlaczego jest wart uwagi?

Zainstalowany w rekuperatorze moduł odpowiedzialny jest za odpowiednie sterowanie mocą jednostki centralnej w odpowiedzi na najmniejsze odchylenia, jakie są naturalnym skutkiem pracy systemu i rozregulowywania się jego poszczególnych elementów. Takie niewielkie odchylenia zazwyczaj nie są rejestrowane przez użytkowników – pozostają oni ich nieświadomi – mogą natomiast wpływać na ilość powietrza, jakie optymalnie powinno być wymieniane przez instalację. Moduł CF przeciwdziała oporom tworzonym wskutek:

  • zabrudzeń filtrów powietrza w rekuperatorze (może powodować zwiększenie ciśnienia z zakładanych 20Pa do przeszło 100Pa), 
  • kondensacji wody w jednostce centralnej 
  • dużej różnicy temperatur pomiędzy masami powietrza zewnętrznego i wewnątrz instalacji.

Rekuperator z systemem CF to gwarancja utrzymania stałego, idealnego poziomu wymiany powietrza – tak, jak zostało ujęte to w projekcie rekuperacji

Rekuperator bez optymalizatora przepływu – jakie są skutki jego działania?

System rekuperacji, którego jednostka centralna nie posiada modułu CF, narażony jest na odchylenia nawiewu i wywiewu powietrza nawet w granicach 30 % od zakładanych wartości. Dotyczy to tak powstawania nadciśnienia w instalacji, jak i podciśnienia. Nadciśnienie wiąże się ze spadkiem ilości powietrza, jakie wywiewane jest z pomieszczeń, wskutek czego dochodzi do uchodzenia nadmiaru powietrza wszelkimi dostępnymi nieszczelnościami w obiekcie. Takim sposobem dochodzi do zmniejszenia efektywności odzysku ciepła – nie całe bowiem powietrze migruje z pomieszczenia kanałami wywiewnymi.  Podciśnienie natomiast, czyli spadek ilości powietrza wtłaczanego na skutek zbyt wysokich oporów ciśnienia w kanałach nawiewnych, zmniejsza ilość powietrza nawiewanego. Zbyt mała ilość dostarczanego przez rekuperację powietrza, powoduje zaciąganie go z zewnątrz z ominięciem kanałów rekuperacyjnych – a tym samym filtrowania i ogrzewania. Jest to jednoznaczne ze spadkiem jakości powietrza i dużymi startami energetycznymi. 

Kiedy warto zainwestować w rekuperator z modułem CF?

Rekuperator z systemem CF tak naprawdę zalecany jest przy każdej instalacji. Jeśli użytkownikowi zależy, by jakość dostarczanego powietrza była cały czas wysoka, a odzysk ciepła stabilny i efektywny –  niezależnie od czasu eksploatacji systemu rekuperacji – jak najbardziej wskazanym jest skorzystanie z rekuperatora wzbogaconego o moduł CF. Zapobiegnie on bowiem nieprawidłowościom czy jakimkolwiek odchyleniom w stosunku do projektu.

Moduł CF to niewątpliwie rozwiązanie warte uwagi. Biorąc pod uwagę liczne korzyści, jakie generuje system rekuperacji – duże oszczędności i dbanie o jakość powietrza, jakim oddychamy – rekuperator z modułem CF to inwestycja, która z pewnością zwróci się z nawiązką.