Zaznacz stronę

Przegląd rekuperatora – czy jest konieczny? Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła i jej serwisowanie

przegląd rekuperacji

Przegląd rekuperatora polega na kontroli kluczowych elementów instalacji. Wielu użytkowników zastanawia się, czy wentylacja mechaniczna z rekuperacją w ogóle wymaga serwisowania. Z poniższego artykułu dowiesz się, jak kwestia przeglądów rekuperatora wygląda w praktyce.

Serwisowanie rekuperatora z odzyskiem ciepła – korzyści

Poprawnie wykonany przegląd rekuperacji pozwala sprawdzić sprawność systemu. Pamiętajmy jednak, że serwisowaniu podlegają tylko niektóre elementy instalacji. Niemożliwe jest, poddanie kontroli kanałów zalanych w stropie. Serwisowanie rekuperatora jest kluczowe i obowiązkowe, jeśli zależy nam na efektywnej pracy urządzenia. Przegląd wentylacji z odzyskiem ciepła musi być regularny, by zapobiec w przyszłości ponoszeniu kosztownych napraw.

Ponadto, jeśli system rekuperacji podlega cyklicznemu serwisowaniu, zyskujemy pewność, że czyste powietrze docierające do wnętrz będzie bezpieczne dla domowników. Poprawność działania wentylacji mechanicznej jest kluczowa dla zapewnienia domownikom komfortu życia. Ważną kwestią jest także sam montaż instalacji – aby móc usunąć ewentualne awarie systemu podczas użytkowania, rekuperacja powinna być zainstalowana przez profesjonalistów. 

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – na czym polega jej serwisowanie?

Kluczową czynnością wchodzącą w zakres serwisowania jest wymiana filtrów. Ze względu na to, że są odpowiedzialne za wyłapywanie i kumulowanie zanieczyszczeń, ich żywotność jest ograniczona. Właśnie z tej przyczyny ich wymiana, powinna odbywać się dwa razy w roku. Oczywiście, częstotliwość wymiany filtrów będzie zależeć nie tylko od pory roku, ale też samej lokalizacji budynku. W centrum miasta filtry zużywają się częściej niż w przypadku domów zlokalizowanych na jego obrzeżach. Dzięki przypomnieniom o konieczności wymiany filtra, pojawiającym się na ekranie sterownika, możemy zareagować w odpowiednim czasie.

Kolejną kwestią dotyczącą przeglądu rekuperatora są czynności związane z regulacją instalacji. Ten rodzaj regulacji jest niezwykle istotny dla niezawodnego ko komfortowego działania. Przy nieprawidłowo wykonanej instalacji, jej naprawa wiązałaby się z koniecznością kucia podłogi i innymi sporymi kosztami. Przy poprawnie zainstalowanej rekuperacji, jej regulacja polega na odkręcaniu i przykręcaniu anemostatu, dzięki czemu do wnętrza może docierać więcej lub mniej powietrza.

System wentylacji rekuperacji i jego przegląd – kiedy go wykonać?

Najlepszym momentem na wykonanie w domu przeglądu centrali wentylacyjnej jest jesień. W tym okresie przegląd polega na sprawdzeniu urządzeń grzewczych oraz kontroli stanu technicznego wentylacji. Serwis rekuperacji stanowi cykliczny wydatek, który należy ponieść, gdyż wymaga go system rekuperacji. Jego wykonanie pozwala uchronić instalację przed wystąpieniem poważnych awarii, których usunięcie będzie generować wysokie koszty. Poza tym dzięki terminowo wykonanym przeglądom żywotność instalacji wzrasta podobnie jak oszczędności związane z jej eksploatacją.

Regularnie przeprowadzane przeglądy zapobiegają obniżeniu się jakości powietrza w budynku, a co za tym idzie – gorszego samopoczucia jego mieszkańców.  W zanieczyszczonych częściach wentylacji może dochodzić do rozwoju grzybów i pleśni, które są niebezpieczne dla osób z obniżoną odpornością. Zanieczyszczony system rekuperacji negatywnie oddziałuje na układ oddechowy i nerwowy, sprzyjając powstawaniu nowotworów.

System rekuperacji – serwis

Serwisowanie rekuperacji, tak jak innych urządzeń, należy dokonywać średnio co pół roku, jeśli system rekuperacji pracuje w typowych dla niego warunków budownictwa jednorodzinnego. Zlecając to zadanie specjalistom, zyskujemy pewność prawidłowo przeprowadzonych czynności kontrolnych. Najlepiej, żeby były one przeprowadzone przez autoryzowany serwis lub producenta. Przeglądu rekuperacji może także dokonać sam  instalator rekuperacji.

Potwierdzeniem przeprowadzonego serwisu urządzenia jest raport uwzględniający stan rekuperacji, wraz z zalecanymi czynnościami konserwacyjnymi.

Wysokiej jakości rekuperator – co wchodzi w zakres kontroli urządzenia?

Do obowiązków serwisanta, dokonującego przeglądu technicznego rekuperacji należą:

 • weryfikacja parametrów pracy systemu wentylacyjnego;
 • kontrola instalacji;
 • przetestowanie i czyszczenie czerpni oraz wyrzutni;
 • kontrola odpływu skroplin;
 • weryfikacja ustawień rekuperatora i ich ewentualnej korekty (np. temperatury komfortu)
 • dokonanie czyszczenia całego wymiennika ciepła w rekuperatorze;
 • kontrola wszystkich pozostałych elementów urządzenia (w tym także izolacji i wentylatorów);
 • sprawdzenie poprawności działania sterownika;
 • wymiana filtrów (koszt serwisu nie zawiera ceny filtrów, zazwyczaj można je domówić podczas jego zamawiania);
 • czyszczenie filtra nagrzewnicy wstępnej;
 • sprawdzenie funkcjonowania przepustnicy i czujnika PTC/NTC (przy podłączonym GWC);
 • sprawdzenie poprawności działania regulacji anemostatów i pomiarów parametrów pracy;
 • dokonanie autotestu urządzenia.

Kolejną kwestią jest regularność przeglądów, która jest kluczem do tego, aby instalacja działała w sposób prawidłowy, gwarantując domownikom komfort i bezpieczeństwo. By zachować instalację w dobrym stanie, warto serwisować ją raz na pół roku.

Z powyższego artykułu jasno wynika, że serwis rekuperatora jest konieczny zarówno dla prawidłowego działania urządzenia jak również dla uniknięcia kosztów związanych z jego ewentualną naprawą na etapie użytkowania.