Zaznacz stronę

Rekuperacja – kiedy zwróci się inwestycja

System wentylacji mechanicznej uznawany jest za system drogi w porównaniu do tradycyjnie stosowanego w polskich domach systemu wentylacji grawitacyjnej, nie wymagającej zakupu dodatkowego urządzania zasilanego elektrycznie. System grawitacyjny jednak generuje niezauważalne koszty, które rekuperacja skutecznie niweluje. Poznaj zalety rekuperacji i dowiedz się, czy inwestycja w nią przyniesie oszczędności wyższe od nakładów inwestycyjnych.

Zasady działania rekuperacji

Praca systemu rekuperacji opiera się na zasilanym elektrycznie sercu instalacji – rekuperatorze – który odpowiedzialny jest za wymuszenie ruchu powietrza w pomieszczeniach podłączonych do instalacji i – usunięcie powietrza „zużytego” oraz zastąpienie go powietrzem czystym, świeżym. Nie jest to jednak jedyne zadanie rekuperatora. Dzięki zastosowaniu specjalnej budowy kanałów wewnętrznych, powietrze wydostające się z pomieszczeń ogrzewa powietrze, które jest do nich wtłaczane. Do obiektu zatem dostaje się powietrze ciepłe, co znacząco redukuje koszty utrzymania stałej temperatury wewnątrz obiektu.

System rekuperacji – na czym polega wartość inwestycji?

Rekuperacja to system wspierany energia elektryczną. Koszty jednak zasilania rekuperatora są względnie niskie w porównaniu do oszczędności, jakie czerpać można z generowanego przez niego odzysku ciepła. Niewątpliwym jest, że koszty ogrzewania stanowią jeden z większych wydatków, z jakimi borykają się gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa. Niezależnie bowiem od źródła ciepła – surowce grzewcze nie są tanie, a im droższy rodzaj ogrzewania zastosowany jest w obiekcie, w którym zainstalowany zostanie system rekuperacji , tym szybciej zwróci się inwestycja.

Rekuperacja = realne oszczędności na co dzień

Tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej powoduje stratę niemal 50 % ogrzanego powietrza, co bezpośrednio przekłada się na znaczny wzrost kosztów ogrzewania. W przypadku wentylacji mechanicznej straty te są zdecydowanie niższe. W zależności od zastosowanego w rekuperatorze wymiennika ciepła, odzysk energii wykorzystanej na ogrzanie powietrza wynosić może od 70 % przy wymienniku krzyżowym, do nawet 92 % przy zastosowaniu wymiennika przeciwprądowego i niewiele mniej – bo 90 % – przy wymienniku obrotowym.

Bilans kosztów i zysków – kiedy inwestycja się zwróci?

Pełna instalacja rekuperacji w obiekcie o kubaturze około 500 m3 – zakupu jednostki centralnej oraz rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych i oprzyrządowania – to koszt około 20-30 tysięcy złotych. Koszty te można zmniejszyć nawet o 10 tysięcy, dzięki aktualnym dofinansowaniom na termomodernizację oraz możliwości skorzystania z odliczeń – tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Nawet jednak bez ich wykorzystania, oszczędności na ogrzewaniu – przy zastosowaniu szacunkowych, średnich cen za energię elektryczną, niezbędną do funkcjonowania rekuperatora oraz z uwzględnieniem standardowych kosztów serwisu i konserwacji wentylacji – są bardzo wysokie – inwestycja w system rekuperacji, czyli zawsze zdrowe, świeże powietrze, może zwrócić się już po kilku latach, a z dofinansowaniem, okres ten może skrócić się o połowę.

System rekuperacji – wartości niemierzalne inwestycji

Oszczędności finansowe to jednak nie jedyny zysk, jaki przynosi instalacja rekuperacji. Wraz z nią otrzymujemy bowiem:

• zawsze czyste i świeże, doskonałej jakości powietrze w obiekcie – domu, biurze,

całkowita bezobsługowość systemu – do dostarczenia świeżego powietrza nie trzeba już bowiem robić przeciągów,

• powietrze w domu wolne od alergenów, szkodliwych pyłków, smogu i zanieczyszczeń, dzięki obecnym w rekuperatorze filtrom,

• wkład w zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.

Zainstalowanie systemu rekuperacji to niewątpliwie wysoce opłacalna inwestycja – tak pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym i zdrowotnym. Niemalże bezobsługowy, niskokosztowy i bez emisyjny system wymiany powietrza w obiekcie z odzyskiem ciepła na długie lata zredukuje koszty ogrzewania budynku i zagwarantuje wysokiej jakości , zdrowe i świeże powietrze w każdym pomieszczeniu.