Zaznacz stronę

Wentylacja grawitacyjna na poddaszu. Jak zapewnić prawidłową wentylację poddasza?

Wentylacja grawitacyjna na poddaszu

Współczesna technologia wznoszenia domów zakłada zapewnienie jak najlepszego odizolowania nieruchomości. Brak jakichkolwiek szczelin jednak sprawia, że systemy wentylacji muszą zapewniać maksymalną skuteczność wymiany powietrza – w każdej przestrzeni i  w każdym pomieszczeniu – również na poddaszu. Jak zapewnić prawidłową wentylację poddasza?

Wentylacja grawitacyjna na poddaszu – wyzwania

Poddasze jest specyficzną przestrzenią w domu – w porównaniu do pozostałych część nieruchomości jest  najbardziej nagrzana. Decydują o tym z jednej strony zjawisko konwekcji, które unosi ku górze ciepłe powietrze oraz zdecydowanie szybsze nagrzewanie się nagromadzonego w przestrzeni poddasza powietrza z uwagi na nagrzewanie się połaci dachowych i  intensywne promieniowanie słoneczne przedostające się do wnętrz przez okna dachowe. W połączeniu z naturalnym zjawiskiem unoszenia się ku najwyższym partiom domu zanieczyszczeń i wilgoci – poddasze stanowi niezwykle trudne wyzwanie dla systemu wentylacji. 

Wentylacja poddasza – przepisy

Obowiązujące aktualnie normy przewidują konieczność zainstalowania kanałów wentylacyjnych wywiewnych we wszystkich pomieszczeniach, jakie zlokalizowane są na poddaszu – niezależnie od ich przeznaczenia. Minimalna ich powierzchnia przekroju nie może być mniejsza od 0,016m2 (otwór o wymiarach 14 cm na 14 cm). Celem zapewnienia prawidłowych przepływów powietrza, wprowadzono również wymóg zastosowania kanału wentylacji o minimalnej długości 2 metrów – od miejsca, w którym zlokalizowany będzie wlot rury wentylacyjnej.

Kanały wentylacji grawitacyjnej na poddaszu

Wentylacja strychu lub poddasza wymaga obecności wielu kanałów wentylacyjnych, dzięki którym wentylacja sięgać będzie niemal każdego kąta. Warto zatem zastosować do ich wykonania rury spiro, które – z uwagi na swoje właściwości – giętkość i elastyczność – można dopasować do charakterystyki i wymagań każdego pomieszczenia, w tym niewielkich przestrzeni poddasza. Kanały spiro powinny być maksymalnie proste, wskazanym jest, by ich odchylenie od pionu nie przekraczało 30°.  Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniego ciągu, rury wentylacyjne spiro powinny wypuszczone być powyżej poziomu dachu – możliwie wysoko – by zagwarantować możliwość prawidłowej wymiany powietrza i zabezpieczyć wentylację przed zjawiskiem cofania się powietrza do wnętrz.

Bezpieczeństwo wentylacji na poddaszu

Skuteczność wentylacji stanowi podstawę bezpiecznego przebywania w pomieszczeniach. Aby wentylacja grawitacyjna na poddaszu mogła sprawnie wymieniać powietrze między wnętrzami a otoczeniem, koniecznym jest zapewnienie stałej drożności przewodów wentylacyjnych oraz elementów je zakańczających (kratki wentylacyjne, anemostaty). W tym względzie zadbać należy o ich systematyczne czyszczenie i wykonywanie regularnych przeglądów. W przypadku kanałów wentylacyjnych umieszczonych na zewnątrz nieruchomości koniecznym jest zapewnienie skutecznego odizolowania termicznego rury spiro – co zabezpieczy system przed obniżeniem sprawności wymiany powietrza, powstawaniem wewnątrz instalacji skroplin, osadzania się zanieczyszczeń i tworzenia się warunków do rozwoju pleśni i grzybów.

Wentylacja na poddaszu jest równie ważna, jak w innych częściach domu. Z uwagi na specyfikę skośnej przestrzeni i jej położenie w bryle budynku, poddasze wymaga jednak zdecydowanie więcej uwagi i opracowania dokładnych jej szczegółów dla zachowania sprawnego i skutecznego działania.