Zaznacz stronę

Wentylacja w domach pasywnych – klucz do zeroenergetycznych budynków

Nowoczesne trendy w budownictwie dążą do ograniczenia emisyjności budynków w taki sposób, by generowały one jak najmniej kosztów eksploatacyjnych i jednocześnie nie powodowały zanieczyszczania środowiska naturalnego. Dlatego też stosowane techniki stawiania budynków, technologie i instalacje – dostosowywane są do siebie tak, by całościowo dom tworzył jedność zeroenergetyczną – niemal niezależną i samowystarczalną. Jaką rolę pełni w tym zakresie wentylacja?

Rola wentylacji w budynku

Instalacje wentylacyjne, z jakimi mamy do czynienia niemal w każdym obiekcie, również w obiektach typowo nieużytkowych (wentylacja garażu, wentylacja kotłowni) zapewniają cyrkulację powietrza pomiędzy wnętrzami i otoczeniem budynku. Dzięki takiemu działaniu zapewniają one usuwanie z obiektów substancji niebezpiecznych, dbają, by zachowana została odpowiednia wilgotność w mieszkaniu czy w biurze, dostarczają do wnętrza świeżego, natlenionego powietrza. Jednocześnie jednak mogą powodować wtłaczanie do ogrzanych pomieszczeń zima powietrza zimnego, a podczas upalnych dni transportować do ochłodzonych pokoi gorącą masę powietrza z zewnątrz. Takie rozwiązanie nie jest najkorzystniejszym ekonomicznie, jednak technologia wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej jest w stanie skutecznie zatrzymać takie działanie, a co więcej – zdecydowanie zbliżyć budynek do standardów domu pasywnego. 

Domy pasywne a wentylacja

Jak to możliwe? Otóż wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna z systemem odzysku ciepła daje możliwość wykorzystania ogrzanego powietrza z wnętrz pomieszczeń do nagrzewania powietrza wtłaczanego, co pozwala na zredukowanie energii i kosztów, jakie przeznaczone byłyby na ogrzewanie o nawet 90 %. Zastosowanie dodatkowego Wymiennika Gruntowego lub specjalnych chłodnic kanałowych sprawia, ze rekuperacja może nawet dostarczać schłodzone wstępnie powietrze do wnętrz w upalne dni. Takie efekty nie są możliwe w przypadku zastosowania tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej. Jej działanie opiera się bowiem o różnicę ciśnień pomiędzy wnętrzem a otoczeniem, które nie zawsze jest efektywne. Nie ma w niej również możliwości odzysku ciepła – energia zużyta zatem do ogrzania domu bezpowrotnie przepada na skutek obiegu między wnętrzem a otoczeniem, a nawiewane powietrze ponownie musi być nagrzewane. 

Wentylacja mechaniczna w domach pasywnych

Odpowiednio rozprowadzona i wysokiej jakości rekuperacja jest zatem rozwiązaniem, które jest w stanie doprowadzić dom do standardu domu pasywnego. W przypadku połączenia wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z instalacja fotowoltaiczną – rekuperator jest urządzeniem zasilanym energia elektryczną – uzyskujemy stałe źródło wysokiej jakości powietrza oraz oszczędności rzędu 90% zależne jest to od tego, jakie rodzaje wymienników ciepła zastosowane zostały w danym rekuperatorze) na energii, jaką wydatkowalibyśmy na ogrzewanie. Jednocześnie zminimalizowana zostaje emisyjność budynku. 

Dom pasywny = fotowoltaika, pompa ciepła i rekuperacja

Do osiągnięcia zeroenergetyczności warto zdecydować się na ogrzewanie z użyciem pompy ciepła i wyposażenie instalacji fotowoltaicznej w dopasowane magazyny energii. Wówczas energia wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną może całodobowo wykorzystywana być do zasilania pompy ciepła i rekuperacji. Rekuperacja z kolei ograniczać będzie zużycie energii przez pompę ciepła, która – z uwagi na odzysk ciepła – będzie musiała pracować zdecydowanie krócej – nawet w zakresie jedynie 10 % czasu, jaki oszacowany byłby dla ogrzewania bez korzystania z rekuperacji. 

Wentylacja pełni niebagatelna rolę w uzyskaniu przez dom statusu budynku zeroenergetycznego i zeroemisyjnego. Zdecydowanie bowiem ogranicza zużycie energii na ogrzewanie czy funkcjonowanie urządzeń mających za zadanie podnoszenie jakości powietrza. To niewątpliwie klucz do stworzenia pasywnego domu o niemal zerowym zużyciu paliw ze źródeł zewnętrznych.