Zaznacz stronę

Instalacja nawiewników a straty ciepła. Czy nawiewniki spowodują, że zapłacę więcej?

nawiewnik okienny

Tendencja do zapewniania jak najwyższej termoizolacyjności budynków i tym samym niwelowania start ciepła, do jakich zazwyczaj dochodziło przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej w sezonie grzewczym, jest powszechna. Niestety, wiedza o rodzajach i sposobach działania wentylacji nie idzie z tym w parze. Dlaczego stosowanie nawiewników okiennych jest często konieczne i czy rzeczywiście przyczyniają się one do strat ciepła?

Czym jest nawiewnik okienny? Jak wygląda i gdzie go znajdę?

Nawiewniki okienne są montowanymi na oknach niewielkimi urządzeniami mechanicznymi, które umożliwiają kontrolowaną cyrkulację powietrza pomiędzy wnętrzami pomieszczeń a otoczeniem domu – bez konieczności uchylania lub otwierania okien. Dodatkowo, dbają o zapewnienie względnie prawidłowego poziomu wilgotności powietrza w domu. Najczęściej znaleźć je można w górnej części okna – jako grawitacyjna wentylacja w starym domu lub wentylacja w bloku. Montaż zalecany jest w niewielkim otworze w profilu okiennym, w przylgach pomiędzy rama a nadprożem lub na ramie okiennej. Zależne jest go od danego rodzaju nawiewnika. Jednakże wysokość instalacji nawiewnika wynosić powinna 2 metry od podłoża. 

Rola nawiewników okiennych – jak działają?

Nawiewniki okienne powinny być niezbędnym wyposażeniem każdego domu, którego wentylacja przebiega z wykorzystaniem sił grawitacji – korzystających z rozwiązania, jakim jest wentylacja grawitacyjna,  wentylacja mechaniczna wywiewna lub wentylacja hybrydowa. Mimo powszechnie panującej opinii – nawiewniki okienne nie generują przeciągów – niezależnie od tego, jakiej wielkości jest ich aktualne rozszczelnienie. Ich specjalna budowa i umiejscowienie powodują bowiem, że powietrze wtłaczane do pomieszczenia ogrzewa się pod wpływem unoszącego się powietrza ciepłego. 

Rodzaje nawiewników okiennych 

Nawiewniki okienne składają się z dwóch elementów – zewnętrznej czerpni i wewnętrznego regulatora. Można jednak spotkać kilka mechanizmów regulowania stopnia nawiewu – stąd też różna będzie budowa wewnętrzna nawiewników:

  • nawiewniki ręczne – które samodzielnie kontrolowane są przez użytkowników, w zależności od potrzeb,
  • nawiewniki higrosterowane – których regulacja odbywa się z a pomocą poziomu zawilgocenia w pomieszczeniu – na skutek zbyt dużej ilości pary wodnej taśma poliamidowa w nich zamontowana zmienia swoją długość, powodując zmniejszenie lub zwiększenie otworu przepustnicy ,
  • nawiewniki ciśnieniowe – regulowane zmianami ciśnienia pomiędzy wnętrzami domu a otoczeniem.

Nawiewniki okienne – czy mogą spowodować wzrost kosztów ogrzewania?

Prawidłowa wentylacja jest koniecznym warunkiem bezpiecznego i komfortowego korzystania z pomieszczeń. Nie ulega wątpliwości, że przy każdym zastosowanym systemie wentylacji, będziemy mieli do czynienia z mniejszymi lub większymi stratami cieplnymi, powodowanymi koniecznością usunięcia nagrzanego, lecz zużytego powietrza na zewnątrz obiektu i zastąpienie go zazwyczaj chłodniejszym, lecz świeżym powietrzem. Korzystanie z nawiewników okiennych jest jednak działaniem , które zdecydowanie zmniejsza ilość bezpowrotnie traconego ciepłą. Szacunki wykazują, że  w porównaniu do konieczności otwierania okien, celem przewietrzenia domu lub mieszkania, nawiewniki ograniczają straty grzewcze nawet o 30%.

Straty ciepła przy nawiewnikach – czy warto ograniczać ich działanie?

Bez działających nawiewników nie ma możliwości zapewnienia  prawidłowego obiegu powietrza w domu, a co za tym idzie prawidłowych i komfortowych warunków do przebywania w nim. Zamykanie nawiewników z obawy o utraty ciepłą czy powiewy chłodnego powietrza jest całkowicie bezzasadne, a wręcz szkodliwe bardziej, niż wyższe opłaty za ogrzewanie. Brak cyrkulacji powietrza, które nie może być w skuteczny sposób usunięte i wtłaczane przez rury wentylacyjne spiro, to bowiem wysoki poziom zawilgocenia, kumulujące się zanieczyszczenia, drobnoustroje chorobotwórcze, grzyby i pleśni – czyli prosta droga do „chorego domu” i chorych jego użytkowników.

Czy zatem nawiewniki powodują starty ciepła? Na pewno nie należy ich tak traktować  jako źródło takich strat. Działanie polegające na dostarczaniu świeżego powietrza, które może być chłodniejsze, jest działaniem jak najbardziej prawidłowym i warunkuje prawidłowe funkcjonowanie systemu wentylacji.