Zaznacz stronę

Optymalizacja domu z systemem rekuperacji – praktyczne wskazówki

5 pytań o rekuperacje

Nowoczesne budownictwo pozwala na zastosowanie szeregu współpracujących ze sobą technologii do stworzenia domu jednocześnie komfortowego w użytkowaniu i oszczędnego. Czy do optymalizacji wykorzystać można również system rekuperacji? 

Rekuperacja – jak działa system wentylacji z odzyskiem ciepła?

Rekuperacja to system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, który przez kanały wentylacyjne steruje napływem powietrza świeżego i usuwaniem powietrza zużytego . Jednocześnie umożliwia on skorzystanie z energii cieplnej, jaką transportuje powietrze usuwane, do wstępnego ogrzania powietrza wtłaczanego do pomieszczeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu powietrze wtłaczane przez rury spiro nie powoduje znacznego obniżania temperatury w pomieszczeniu, co automatycznie zmniejsza zapotrzebowanie na ponowne nagrzewanie powietrza od temperatury panującej na zewnątrz. To z kolei generuje zdecydowane zmniejszenie rachunków za ogrzewanie. Jak można wykorzystać funkcje rekuperacji do optymalizacji domu?

Rekuperacja a optymalizacja jakości powietrza – dostosuj powietrze do swoich potrzeb 

Dom to przede wszystkim ludzie w nim przebywający. To do nich zatem dopasowane musi być powietrze, jakie znajdować się będzie w pomieszczeniach. System rekuperacji pozwala na szybkie i łatwe podwyższenie jakości powietrza, jakim codziennie oddychamy w domu, z jednoczesnym zoptymalizowaniem jego parametrów – pod kątem stopnia zawilgocenia, filtracji szkodliwych drobnoustrojów, alergenów, zanieczyszczeń, jakie przemieszczają się w powietrzu nas otaczającym.  Wystarczy odpowiednia regulacja lub zamontowanie czujników oraz wyposażenie jednostki centralnej w odpowiedni filtr. 

Rekuperacja a optymalizacja zużycia energii – jak zmniejszyć rachunki z rekuperacją?

Rekuperacja z powodzeniem wykorzystana może być do zoptymalizowania temperatury i poziomu wilgotności w pomieszczeniach, co bezpośrednio przekładać będzie się na redukcję zużycia energii elektrycznej i energii cieplnej – poprzez odzysk ciepła na skutek oddawanie energii cieplnej przez kanały wentylacyjne wylotowe, powietrzu wtłaczanemu do domu. Zastosowanie odpowiednich systemów optymalizujących – jak inteligentne sterowniki czy harmonogram pracy dostosowany do potrzeb użytkowników – umożliwia dodatkowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych nieruchomości bez uszczerbku na komforcie (zmniejszenie przepływu powietrza podczas nieobecności domowników, ominięcie wymiennika ciepła w czasie upałów). 

Inteligentna rekuperacja – zoptymalizuj system z użyciem inteligentnych systemów sterujących

Postęp technologiczny pozwala w dzisiejszych czasach już nie tylko na zaplanowanie jednostajnego sterowanie harmonogramem pracą systemu rekuperacji. Obecnie coraz częściej stosowanym rozwiązaniem jest inteligentna optymalizacja pracy systemu – a zatem kierowanie pracą wentylatorów i wymiennika ciepła w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu i pożądanych przez użytkowników parametrów . Odpowiednio dobrane czujniki  i sterowniki bieżąco monitorują zmienne w pomieszczeniach – rozpoczynając od temperatury, stopnia zawilgocenia, skończywszy na użytkowaniu pomieszczenia czy ilości osób, jakie z niego korzystają. Sprawia to, że wentylacja garażu, wentylacja kotłowni czy wentylacja łazienki – są idealnie zoptymalizowane, a specjalne oprogramowania dokonują stałej analizy parametrów i automatycznie dopasowują pracę systemu rekuperacji do bieżących potrzeb. 

Korzyści z optymalizacji – co zyskasz dzięki optymalizacji domu z systemem rekuperacji?

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła niewątpliwie może być jednym z elementów, który prowadzić będzie do optymalnego wykorzystania zasobów w domu i optymalizacji warunków, w jakich przebywają jego użytkownicy. Montując system rekuperacji i odpowiednio dostosowując jego działanie do potrzeb twojego domu, zyskujesz:

  • optymalny poziom wilgotności powietrza,
  • zawsze świeże, przefiltrowane powietrze,
  • oszczędność na energii elektrycznej i cieplnej – dzięki ciągłemu odzyskowi ciepła z rur spiro wyciągowych,
  • redukcję hałasów i szumów dobiegających z zewnątrz (nie jest koniecznym uchylanie okien czy posiadanie nawiewników).

Optymalizacja domu z systemem rekuperacji umożliwia skorzystanie z wielu korzyści, jakie daje wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Odpowiednie dostosowanie systemu do potrzeb domu i domu do wymagań systemu – może w znaczącym stopniu przyczynić się do poprawy komfortu codziennego życia z jednoczesnymi codziennymi oszczędnościami.