Zaznacz stronę

Tłumiki akustyczne w instalacjach wentylacyjnych. Kiedy i gdzie warto je zamontować

Rosnąca liczba obiektów korzystających z wentylacji mechanicznej, która stała się niemal standardem nowoczesnego budownictwa. Z założenia jest to instalacja, która – przy prawidłowym montażu – nie powinna generować hałasu, ani przenosić go między poszczególnymi pomieszczeniami. Niemniej jednak zdarzają się obiekty, w których niezbędne jest wzmocnienie wyciszenia – wszędzie tam zastosowanie znajdują tłumiki akustyczne. 

Tłumik akustyczny – uwolnij się od hałasów

Tłumik akustyczny, zwany również tłumikiem hałasu lub tłumikiem dźwięku jest elementem wentylacji mechanicznej. Jego zastosowanie polecane jest w szczególności w miejscach, w których wymagane jest zachowanie szczególnie niskiego poziomu hałasu i wyciszenie niemal wszystkich zewnętrznych dźwięków, jak sypialnie, biblioteki, sale koncertowe, teatry czy kina. Znajdzie również zastosowanie wszędzie tam, gdzie popełnione podczas projektowania lub montażu błędy – jak niekorzystne poprowadzenie lub niedostateczne odizolowanie kanałów wentylacyjnych – generują powstawanie hałasu lub szumów w instalacji.

Instalacja wentylacyjna z tłumikiem – gdzie go zainstalować?

Tłumiki akustyczne dedykowane wentylacji mechanicznej, instalowane są zazwyczaj w pobliżu generatorów największego hałasu w instalacji, jakim są wentylatory i regulatory przepływu. Często izolują również odcinki wyposażone w przepustnice i klapy pożarowe. Możliwe jest zamontowanie na jednym odcinku nawet kilku tłumików – zależy to w dużej mierze od natężenia wydobywającego się z instalacji hałasu. Takie wtórne tłumiki montowane są najczęściej w miejscach rozgałęzienia przewodów lub w bezpośredniej okolicy nawiewnika lub wywiewnika powietrza. 

Tłumik akustyczny pasywny

Tłumiki pasywne działają w oparciu o energię dźwięków dostarczaną im z instalacji – jest ona z ich pomocą niwelowana, poprzez:

  • absorbcję dźwięku – tłumiki absorpcyjne – hałas w instalacji, w kontakcie z materiałem dźwiękochłonnym, jakim wyłożona jest wewnętrzna strona tłumika (najczęściej jest to wełna mineralna), przenika do jego wnętrza, gdzie energia tarcia strumienia dźwięku zamieniana jest w ciepło,
  • zdławienie dźwięku – tu również dochodzi do neutralizacji energii dźwięku przez jego zamianę w energie cieplną, jednakże odbywa się to wskutek powstania dużych oporów materiału porowatego, jakim wyłożone jest wnętrze tłumika dławiącego,
  • odbicie dźwięku – energia dźwięku zostaje przekierowana.

Tłumik akustyczny aktywny

Ich działanie opiera się o wytwarzanie przeciwhałasu dla dźwięków wytworzonych w wentylacji mechanicznej. Nie jest to sposób tłumienia powszechnie stosowany w instalacjach, ponieważ technologia nie jest jeszcze wystarczająco zaawansowana – uniemożliwia wychwycenie i neutralizacje wszystkich dźwięków. Praca nad tłumikami aktywnymi i podnoszeniem ich sprawności ciągle trwa, z uwagi na wiele zalet, jakie daje to rozwiązanie – w szczególności chodzi tu o brak jakichkolwiek strat w zakresie 

Dopasowanie tłumika – co brać pod uwagę przy jego wyborze?

Aby tłumik akustyczny pracował optymalnie, powinien zostać dobrany indywidualnie do danej instalacji a dodatkowo:

  • być zlokalizowany w miejscu występowanie problemu nadmiernego hałasu,
  • posiadać zdolność do tłumienia tak hałasu, jak i wydma przenoszonego przez elementy instalacji, 
  • być zamontowany w miejscu umożliwiającym wykonanie jego oczyszczenie i konserwację,
  • być dostosowanym wymiarami i parametrami do miejsca montażu,
  • posiadać odpowiednie parametry w zakresie tłumienia hałasu – dostosowane do poziomu hałasu generowanego przez instalację.

Prawidłowo zamontowana wentylacja nie powinna generować hałasów. Jednakże nie zawsze mamy do czynienia z perfekcyjnym wykonaniem instalacji, a niektóre obiekty wymagają idealnego stłumienia dźwięków- również niewielkich nawet szumów wentylacji – wszędzie tam warto zainwestować w tłumiki akustyczne.